Teknologiløft: Genvej til øget produktivitet, arbejdsglæde og økonomisk succes

Jane Wickmann, Claus Fertin, Hans Nørgaard Hansen, Ole Jørgensen, Werner Jørgensen, Heine Knudsen, Jørgen Munch-Andersen, Lars Rygaard, Jakob Stoustrup, Jacques van Wonterghem

Research output: Book/ReportReportResearch

674 Downloads (Pure)

Abstract

Denne ATV-rapport handler om, hvordan små og mellemstore virksomheder (SMV) gennem investeringer i teknologi kan opnå øget produktivitet, medarbejdertilfredshed og økonomisk succes. Rapporten bygger på arbejdet i et udvalg nedsat af ATVs Tænketank. I udvalget har deltaget personer med både dybe og brede faglige kompetencer inden for området. Udvalgsarbejdet er suppleret med kvalitative undersøgelser, oplæg fra fagpersoner og interviews med nøglepersoner og virksomheder. Rapportens undersøgelser tager afsæt i cases fra maskin-, byggematerialeog fødevarebranchen og i den virkelighed, som danske virksomhedsledere og medarbejdere oplever i forhold til at kunne agere på de udfordringer, man møder i en globaliseret, teknologiorienteret økonomi.

Vi har bedt mennesker, som har udfordringerne med teknologiløft inde på livet, om at fortælle deres historie, redegøre for gode og dårlige erfaringer, inspirere og give forslag til, hvordan rammerne for teknologiløft kan forbedres.
Udvalget har bearbejdet disse indspil og inddraget dem i analyser og anbefalinger. Rapporten henvender sig primært til virksomheder, som arbejder med eller overvejer at gennemføre teknologiløft. Det gælder navnlig SMVer inden for
brancher, som ikke er decideret højteknologiske, men hvor viljen og interessen for teknologiløft er til stede. Det er vort håb, at nysgerrige medarbejdere fra produktionshal til direktionsgang, og fra lager til salgsafdeling, kan få stof til eftertanke og lyst til at spørge nærmere ind til, hvor man rent teknologisk er på vej hen - som virksomhed og som arbejdsplads.

Vi håber tillige, at forsknings- og uddannelsesinstitutioner, rådgivere, brancheorganisationer, faglige organisationer og beslutningstagere i det politiske og administrative system vil lytte til rapportens budskaber og anbefalinger. Rapporten vil også have relevans for den brede offentlighed og de mange danske borgere, hvis arbejdsliv og velfærd afhænger af, at vi fortsat har innovative og konkurrencedygtige produktionsvirksomheder i Danmark.

Vi ønsker, at ATVs projekt kan styrke den hjemlige debat om kvaliteten og omfanget af teknologisk innovation og sætte gang i en konstruktiv dialog mellem aktørerne på området, så flere og bedre teknologiløft kan se dagens lys.

 

Original languageDanish
PublisherAkademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV
Number of pages61
ISBN (Print)978-87-7836-041-0
Publication statusPublished - 2007

Cite this