The Dynamics of Stability: How Processes of Policy Feedback Help Reproduce Support For The Nordic Welfare Model

  Research output: PhD thesis

  467 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne afhandling tager dens udgangspunkt I det faktum, at en særlig velfærdsmodel findes i de Nordiske lande. Denne velfærdsmodel har rødder tilbage til slutningen af 1900-tallet og har, over tid, adskilt sig fra andre velfærdsmodeller på særligt tre områder: En nøglerolle for staten når det kommer til at levere velfærd til borgerne, særligt inden for ældre pleje og børnepasning, og en større grad af universelle velfærdsydelser. Historiske studier viser, at opbakningen til denne velfærdsmodel blev skabt gennem en kombination af faktorer der gjorde det muligt at skabe denne velfærdsmodel og politiske aktører der greb disse muligheder. Disse historiske faktorer, der hjalp med at skabe opbakning til velfærdsstaten, er dog blevet svækket med tiden, mens støtten til modellen forbliver stabil. Denne umiddelbare modsætning er denne afhandlings omdrejningspunkt.

  Derfor vender jeg I denne afhandling fokus imod de nordiske velfærdsstater for at forklare denne stabilitet. Her kan allerede eksisterende teorier hjælpe mig med at forklare hvordan de faktorer de får den nordiske velfærdstatsmodel til at adskille sig også kan forklare stabiliteten i opbakningen. Disse teorier beskriver dog oftest ikke hvordan disse processer med at skabe opbakning til de nordiske velfærdstater fungerer på et mikro-niveau, altså hvordan dette der gør den nordiske velfærdsmodel særligt påvirker opbakningen til velfærdsmodellen og derigennem hjælper med at reproducere den. Til at skabe sådanne mikro-forklaringer vil jeg trække på policy feedback teori, som den primære teoretiske ramme, og ud fra dette beskrive og teste sociale mekanismer der kan forklare den vedvarende opbakning til velfærdsmodellen.

  Disse social mekanismer eksisterer ikke kun i de nordiske lande, men skulle være mere udbredt her, og kan dermed hjælpe med at forklare stabiliteten i opbakningen til velfærdsmodellen. Samlet set peger resultaterne ikke på en forklaring på opbakningen til den nordiske velfærdsmodel. I stedet viser resultaterne i artiklerne en række forskellige måder at skabe opbakning på, samt to tilfælde hvor opbakningen til velfærdsmodellen er under pres, men ikke forsvinder. Denne afhandling ikke kan afdække det samlede billede af mekanismer der oppebærer støtten, samt mulige trusler imod støtten til velfærdsmodellen, men jeg mener, at den behandler nogle af de vigtigste.
  Original languageEnglish
  Supervisors
  • Larsen, Christian Albrekt, Principal supervisor
  Publisher
  Electronic ISBNs978-87-7112-282-4
  DOIs
  Publication statusPublished - 2015

  Bibliographical note

  Christian Albrekt Larsen, Hovedvejleder

  Cite this