The Rise and Fall of Social Cohesion: The Construction and De-construction of Social Trust in the US, UK, Sweden and Denmark

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  7152 Downloads (Pure)

  Abstract

  Afhandlingens spørgsmål er, hvorfor tilliden mellem mennesker er faldende i USA og Storbritannien, mens den er stigende i Danmark og Sverige. Afhandlingens overordnede tema er således, hvordan social sammenhængskraft kan undergraves og opbygges. Afhandlingen giver en social konstruktivistisk forklaring på spørgsmålet. Det vises, at opfattelsen af at leve i et meritokratisk middelklasse samfund er af afgørende betydning for vores vurdering af medborgernes troværdighed. Den faldende tillid i USA og Storbritannien forklares således med, at amerikanerne, i særdeleshed i de yngste generationer, har mistet opfattelsen af at bo i et meritokratisk middelklasse samfund. I stedet har borgerne fået en opfattelse af, at de fleste andre medborgere tilhører samfundets utroværdige, farlige og uværdige ”bund”. Omvendt forklares den stigende tillid i Sverige og Danmark med, at svenskerne og danskerne, i særdeleshed de yngre generationer, har fået opfattelsen af at bo i et meritokratisk middelklasse samfund. Borgerne har således fået en opfattelse af, at langt de fleste andre medborgere tilhører samfundet troværdige midte. Disse folkelige opfattelser af samfundets struktur afspejler, hvordan uligheden og fattigdommen har været stigende i USA og Storbritannien, mens uligheden og fattigdommen i samme periode har været faldende i Sverige og Danmark. Men afhandlingen leverer også mange eksempler på, at borgernes opfattelse af samfundet er sociale konstruktioner, der til tider ligger ganske langt fra virkeligheden. Afhandlingen argumenterer således for, at social sammenhængskraft primært er et kognitivt fænomen – i modsætning til tidligere forskning, der behandler tilliden til medborgere som et udslag af reeelle erfaringer med samfundet eller socialiserede normer fra barndommen. Afhandlingen bygger på et unikt datamateriale, hvor spørgsmål fra amerikanske spørgeskemaundersøgelser er repliceret i Storbritannien, Sverige og Danmark. Dertil kommer et studie af, hvorledes massemedierne i Storbritannien, Sverige og Danmark fremstiller samfundet ”bund” og indirekte dermed også samfundet ”midte”. Endelig er der gennemført et eksperiment, der måler, hvordan hudfarve påvirker tillidsniveauer.
  Translated title of the contributionDen sociale sammenhængskrafts stigning og fald: Konstrueringen og de-konstrueringen af social tillid i USA, Storbritanien, Sverige og Danmark
  Original languageEnglish
  PublisherOxford University Press
  Number of pages328
  ISBN (Print)978-0199681846
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this