Tilbage til livet: At komme sig efter nedbrud med stress

Hanne Dauer Keller

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

809 Downloads (Pure)

Abstract

I denne bog præsenteres nye kvalitative analyser af stress og mestring i det moderne arbejdsliv. Bogen giver stemme til medarbejdere, der har gennemgået et standardiseret psykologisk behandlingsforløb efter at være overbelastet med stress og svarer på spørgsmål som: Hvordan kommer mennesker sig efter nedbrud med stress? Og hvilke nye handlemåder udvikler de for at undgå igen at blive stressnedbrudte?

Bogen bygger på en kvalitativ interviewundersøgelse, hvor 40 medarbejdere blev interviewet flere gange i løbet af et år efter deres deltagelse i behandlingsforløbet. Undersøgelsen giver et dybtgående indblik i deltagernes erfaringer med belastninger i arbejdslivet samt de læringsog udviklingsprocesser de gennemgår for igen at kunne mestre deres arbejdsliv.

At komme sig efter stress er en aktiv proces og undersøgelsen giver et nuanceret indblik i de forskellige måder medarbejderne forsøger at håndtere deres situation og de forskellige baner udviklingen forløber i løbet af interviewåret. Bogen afsluttes med en typologi over mønstre i tilknytning til arbejdsmarkedet, der perspektiverer overbelastninger med stress som livshistoriske udfordringer.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg, Danmark
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages166
ISBN (Electronic)978-87-7573-003-2
Publication statusPublished - 2022
SeriesOrganizational Learning and Management Studies
ISSN2446-1814

Cite this