Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning: Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Nærværende rapport er udført for NOE, A.m.b.a. og Nissum Bredning Vindmølle Laug af Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg i henhold til konsulentaftale af 30.11.2011, som tillæg til tidligere rapport jf. konsulentaftale af 6.7.2010. /1/. Dette tillæg omfatter kun den såkaldte dæmningsløsning, hvor vindmøllerne opstilles på dæmninger. Rapportens formål er at adressere en del af de høringssvar, der indkom i forbindelse med en offentlig høring vedrørende VVM redegørelsen udarbejdet for havvindmølleparken i Nissum Bredning. Formålet med undersøgelsen er at vurdere den morfologiske udvikling af Nissum Bredning omkring Sælhundeholm Løb ved etablering af ny vindmøllepark, bestående af 11-14 offshore vindmøller. Tillægget indbefatter medtagning af Thyborøn Sydhavn samt den årlige klapning af 50.000 m3 oprensningsmateriale på klappladsen beliggende ved Gåseholm.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages16
Publication statusPublished - 2012
SeriesDCE Contract Reports
Number115

Cite this