Trafiksikkerhedseffekten af variable hastighedstavler i åbent land

Mette Kathrine Larsen, Camilla Sloth Andersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I trafiksikkerhedsarbejdet er effektstudier væsentlige. Effektstudierne udarbejdes, således at andre vejmyndigheder kan se, hvilke effekter et givent tiltag kan have. I dette studie er der udarbejdet et effektstudie over variable hastighedstavler i åbent land, og yderligere er det undersøgt, hvilken betydning det har for effektstudiet, at der er så få uheld tilgængelige i den officielle uheldsstatistik.
Original languageDanish
JournalTrafik & Veje
Issue number8
Pages (from-to)53-56
ISSN1903-7384
Publication statusPublished - 2017

Cite this

Larsen, M. K., & Andersen, C. S. (2017). Trafiksikkerhedseffekten af variable hastighedstavler i åbent land. Trafik & Veje, (8), 53-56.