Trepartsforliset i 2012 – en forklaring

Henning Jørgensen, Flemming Ibsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

De planlagte og indledte trepartsforhandlinger i 2012 blev hurtigt afl yst igen. Det blev et forlis. I offentligheden er en pressemeddelelse fra Dansk Metal med erklæret modstand mod at skulle afgive hellig- og feriedage som betaling for forhandlinger gjort til grunden til sammenbruddet. Det har både i offentligheden og i den politiske historieskrivning sat sig som hovedbegrundelsen. Artiklen viser ikke kun gennem rekonstruktion af hændelsesforløbet, at det er en forenklet antagelse, men søger at stykke elementer sammen til en samlet forklaring på dette historisk enestående sammenbrud i trepartsforhandlinger. Forklaringer søges etableret gennem analyser af forhandlingsforløb, institutionelt set-up og aktørstrategier, hvor især de sidste rummer nøgle til at forstå, hvorfor sammenbruddet blev en realitet. Samspillet mellem faglige, politiske og administrative strategier har været udslagsgivende herfor. Undersøgelsen baserer sig på et unikt empirisk undersøgelsesmateriale, der ud over omfattende dokumentstudier omfatter en lang række kvalitative enkeltinterviews i perioden 2013-2017 med involverede ministre, embedsmænd, organisationsledere, cheføkonomer og forhandlere. Interpretationsfolien er en viderebearbejdning af korporatisme-, regulerings- og policy procesteori, og der søges uddraget en bredere erfaringslære af det mislykkede og fejlprogrammerede politisk bytte mellem en regering og arbejdsmarkedets parter i 2012.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume22
Issue number3
Pages (from-to)95–110
Number of pages16
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - 17 Nov 2020

Cite this