Trivsel i hverdagslivet: En forskningsinformeret kortlægning af K-møder i Favrskov Kommune

Research output: Book/ReportReport

289 Downloads (Pure)

Abstract

Forskningsgruppen Capacity Building and Evaluation, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og Favrskov Kommune blev i august 2018 af Socialstyrelsen tildelt midler til projektet ”Trivsel i hverdagslivet – En forskningsinformeret kortlægning af K-møder i Favrskov Kommune”.

Formålet med projektet er, at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier, så almenområdet, socialfaglige rådgivere i skole/dagtilbud samt PPR bedre kan støtte op om barnet og familien, inden problematikken udvikler sig yderligere. Til realisering af dette afholdes i Favrskov Kommune de såkaldte koordinerende møder (K-møder). Deltagerkredsen til K-møderne er det pædagogiske personale og ledelse fra institut/skole, socialfaglig rådgiver, psykolog, læsekonsulent, talehørerlærer og evt. sundhedsplejerske.

Kortlægnings resultater viser, at K-møderne fungerer bedst når de professionelle har tillid til hinanden, og deltagerne generelt respekterer hinandens faglige viden. Yderligere virker det bedst når forældrene ”får ordet først", initierer samtalen, mens de professionelle efterfølgende forholder sig til konkrete tilfælde hos barnet, uden at fortolke eller vurdere. Det er velfungerende når der sættes fokus på handlinger, der på kort og lang sigt, kan hjælpe og understøtte barnet i sit videre udviklingsforløb. Ligeledes er det vigtigt at anskue barnet som ”medspiller” og se barnet som central aktør i eget liv.

Rapporten er væsentlig i et capacity buildning og empowerment perspektiv, eftersom den anskuer hvordan de professionelle i kommunen anvender den viden børn, unge og familier bibringer, for at daginstitution/skole kan blive klogere på barnet og lære af det, familierne fortæller.

Original languageDanish
Number of pages25
Publication statusPublished - 14 Mar 2019

Projects

Activities

  • 1 Talks and presentations in private or public companies

Præsentation af forskningsrapport "Trivsel i Hverdagslivet"

Julie Borup Jensen (Lecturer), Jacob Brix (Lecturer) & Janne Studstrup (Lecturer)

18 Feb 2019

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Cite this