Tryghed i Danmark før og under coronakrisen: TRYGHEDSMÅLING 2019-20

Jacob Andersen, Anders Hede, Jørgen Goul Andersen

Research output: Book/ReportReportResearch

414 Downloads (Pure)

Abstract

Tryghedsmålingen 2019-20 er gennemført mellem maj 2019 og maj 2020 og viser således tryghedsbilledet både før og efter udbruddet af corona-virus.

Tryghedsmålingerne er foretaget regelmæssigt siden 2004 og giver derfor mulighed for at spotte langtidstendenserne.

Pandemien betyder bl.a., at det er lettest at spotte tendenser bagud. Da befolkningen blev interviewet til undersøgelsen første gang i sommeren 2019, var risikoen for dødelige pandemier en sag for specialister. Året efter overskyggede følgerne af sygdommen alt – fra kurserne på børsen til samtalerne rundt om landets spiseborde.

Analysen viser, at danskernes tryghed samlet set ligger stabilt over perioden, men at de forhold, der styrker og svækker befolkningens tryghed, har ændret sig under corona-krisen. Flere er blevet utrygge for at miste jobbet eller for sygdom i familien. Til gengæld er danskerne blevet mindre utrygge for kriminalitet over en bred kam. En anden positiv konklusion er, at der er en markant højere tillid til samfundets vigtige institutioner, domstole, politi, kommuner, folketing og regering.

Hvor dybt sygdommen og alle dens følger kommer til at påvirke (verdens-)samfundet, vil vi ikke spå om. Men den kommer naturligvis ikke til at udrydde alle de utrygheder, der har gnavet i årevis. Social marginalisering, sex-overgreb, internet-trolde og klimatrusler, fortjener fortsat opmærksomhed og får det i Tryghedsmålingen 2019-2020.
Original languageDanish
PublisherTrygFonden
Number of pages174
ISBN (Electronic)978-87-93652-04-0
Publication statusPublished - 2020

Cite this