Education, Learning and Development in the Periphery

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Palle Rasmussens artikkel handler om utdannelse, læring og utvikling i
utkantområder, belyst gjennom utdanningens rolle i den regionale utviklingen
i Danmark. Rasmussen peker på at Danmark har et velutviklet utdanningssystem
som sikrer en relativt lik fordeling av befolkningens utdanningsmuligheter.
Likevel, utviklingen mot en vitenøkonomi tenderer mot
å konsentrere yrkesutdanninger og videregående utdanning i og omkring
noen få vekstsentra. Det fører til at utkantområdene blir etterlatt med
et stagnerende yrkesliv, sosial fragmentering og overvekt av eldre innbyggere
med lav utdanning. Erfaringsbaserte former for lokal innovasjon samt
yrkesrettet og allmenn voksenutdanning kan, etter Rasmussens oppfatning,
muligens bidra til å snu denne utviklingen.
Translated title of the contributionUddannelse, læring og udvikling i udkantsområder
Original languageEnglish
Title of host publicationUtdanning mellom styring og danning : Et nordisk panorama
EditorsAstrid Grude Eikseth, Carl F. Dons, Ninna Garm
Place of PublicationTrondheim
PublisherTAPIR Akademisk Forlag
Publication dateOct 2012
Pages185-197
ISBN (Print)978-82-321-2929-5
Publication statusPublished - Oct 2012

Cite this