Udenlandsk fond - skattesubjekt. Rette indkomstmodtager - uigenkaldelig indskydelse af formue

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen analyserer den fondsskatteretlige retstilstand, der lægges til grund af Landsskatteretten i SKM2015.458.LRS, hvor en dansk stifter af en hollandsk fond ansås for at være rette indkomstmodtager af et udbytte på 61.000.000 kr. til fonden fra dens datterselskab med hjemsted i Danmark, idet fonden således underkendtes som et selvstændigt skattesubjekt. Det konkluderes, at en beskatning af fondens stifter af fondens indtægter, som han fondsretligt er afskåret fra at modtage fra fonden, er en unødigt vidtgående restriktion (hindring) for etableringsfriheden og kapitalbevægel-serne, og at de danske skattemyndigheders og Landsskatterettens afgørelser i SKM2015.458.LSR også af denne grund er forkerte. Det konkluderes endvidere, at der i dansk skatteretlig praksis hidtil ikke er sket den fornødne inddragelse af EU-retten på det her behandlede retsområde. Mens dette har været mindre iøjnefaldende i afgørelser om fonde med hjemsted i fx Liechtenstein (selv om dette land jo dog er et EØS-land omfattet af regler svarende til EU-rettens etableringsregler mv.), viser uholdbarheden i den danske praksis sig nu for alvor med afgørelsen i SKM2015.458.LSR, hvor en hollandsk fond underkendtes som rette indkomstmodta-ger, uanset at de hollandske fondsregler grundlæggende må forekomme lige så betryggende som de danske i henseende til at nå det (i sig selv anerkendelsesværdi-ge) mål, som må antages at ligge bag den danske skatteretlige praksis, nemlig at værne mod ”selvbåndlæggelse”.
Original languageDanish
JournalRevision & Regnskabsvaesen
Volume2015
Issue number12
Pages (from-to)87-93
Number of pages7
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 1 Dec 2015

Cite this