Udfordringer og succeser i skoleudvikling: når tallene taler

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

1625 Downloads (Pure)

Abstract

I bogen præsenteres en forskningsbaseret analyse af resultaterne fra 5 års skole­ud­vik­lings­ar­bej­de i 13 kommunale skoleforvaltninger. Analysen tager afsæt i en spør­ge­ske­ma­un­der­sø­gel­se med skolens primære brugere, elever og lærere, gentaget tre gange med to års mellemrum for at følge udviklingen frem til 2020. I fokus er e­le­ver­nes læ­ring og trivsel. Det viser sig som vigtige resultater, at eleverne er glade for at gå i skole, men at deres skoleglæde falder hele vejen gennem skoletiden og dermed er på sit laveste niveau, når de står over for det vigtige valg om, hvordan de skal videre efter folkeskolen. Også deres faglige interesse er under pres, så snart de kommer over indskolingen. Dette er vigtige udfordringer at arbejde med i den danske folke­skole de kommende år. Disse og mange andre resultater dokumenteres i bogen med kvantitative data hentet fra den landssækkende spørgeskemaundersøgelse. Så bogen leverer både stof til eftertanke og kan inspirere både de deltagende kommuner og alle andre kommuner til at fokusere det videre skoleforbedringsarbejde på områder med størst effekt for børns læring og skoleglæde.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitetsforlag
EditionOA
Number of pages150
ISBN (Electronic)978-87-7210-704-2
Publication statusPublished - 23 Sept 2020
SeriesFULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer
ISSN2246-4395

Cite this