Udvikling af en Dansk Infrastruktur for Stedbestemt Information (DAISI) under den digitale forvaltnings vinger

Hanne Brande-Lavridsen, Bent Hulegaard Jensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Tilstedeværelsen af og tilgangen til aktuel og troværdig information - herunder stedbestemt information - er, set i såvel et globalt som i et lokalt perspektiv, af vital betydning for Danmarks såvel økonomiske som sociale udvikling. For nærværende har Danmark ikke en officiel politik for vedtagelsen af en Dansk Infrastruktur for Stedbestemt Information (DAISI). Dog er der i de seneste år sket initiativer i såvel offentlig som privat regi, som er væsentlige skridt på vejen. Servicefællesskabet for Geodata er en af de centrale aktører i forhold hertil. Servicefællesskabet har igennem de seneste par år målrettet arbejdet med de problemstillinger, der knytter sig til infrastrukturområdet - et emneområde, der også i de kommende år må forventes at få stor opmærksomhed i forhold til implementering af digital forvaltning inden for såvel den offentlige som den private sektor. I artiklen inddrages konkrete problemstillinger og erfaringer fra igangværende samordningsaktiviteter på geodataområdet - basisdata, FOT, ejendomsdataområdet samt planområdet - og med baggrund heri søges der opstillet konkrete, primært politisk betonede problemstillinger, der bør overvejes i forhold til det kommende arbejde med udvikling, implementering og vedligeholdelse af en DAISI. Endelig sammenholdes det danske initiativ med udvikling af en infrastruktur for stedbestemt information med de aktiviteter, der sker i vore nordiske nabolande og i regi af EU.
Udgivelsesdato: August
Original languageDanish
JournalGeoforum Perspektiv
Issue number10
Pages (from-to)14-24
ISSN1601-8796
Publication statusPublished - 2006

Cite this