Udvikling af informationskompetence i problemorienterede læreprocesser

Translated title of the contribution: Developing information literacy in problem oriented learning processes

Lars Birch Andreasen, Lars Jørgensen, Jørgen Lerche Nielsen

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Er der et dilemma mellem på den ene side arbejdsformen i det problemorienterede projektarbejde, som er blevet udbredt og integreret i det danske uddannelsessystem gennem de seneste år, og på den anden side den traditionelle tilrettelæggelse af biblioteks- og informationssøgningskurser? Det spørger denne artikel til på baggrund af et delprojekt om samspillet mellem universitetsstuderendes problemorienterede læreprocesser og bibliotekers uddannelsestilbud, som er blevet gennemført under det DEFF-støttede projekt "Bibliotekerne som aktiv læringspartner".

I artiklen diskuteres forståelsen af begreberne om problemorienteret projektarbejde og informationskompetence i forhold til forståelsen af læring og af sammenhængen mellem information og viden. Og artiklen peger på betydningen af relationer og oplevelsen af relevans for at skabe sammenhæng mellem bibliotekers og uddannelsers praksis. Artiklen munder ud i et forslag til tilrettelæggelse af informationssøgekurser, så de konkret kan støtte de studerendes projektarbejde og give dem bedre forudsætninger for at udvikle en selvstændig studiepraksis.
Translated title of the contributionDeveloping information literacy in problem oriented learning processes
Original languageDanish
Title of host publicationFra information til læring : Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet
EditorsMaj Rosenstand, Karen Harbo, Lars Birch Andreasen
Number of pages16
Publication date2007
Pages75-90
ISBN (Electronic)978-87-88781-05-2
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this