17 Downloads (Pure)

Abstract

Udviklingen i antallet af personskader registreret i Landspatientregistret for Aalborg Kommune 2004-2016.

Landspatientregistret kan supplere uheldsanalyser baseret på Vejdirektoratets uheldsstatistik, som har sit udgangspunkt i Politiets registreringer. Landspatientregistret komplementerer uheldsstatistikken med personskader sket i trafikken blandt en kommunes egne borgere. I Aalborg Kommune er antallet af skader blandt cyklister i stigning, mens antallet af bilistuheld og motorcykeluheld er faldet i perioden fra 2007 til 2016. Fodgængerskaderne har holdt sig i et stabilt leje.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherDepartment of Civil Engineering, Aalborg University
Number of pages18
Publication statusPublished - 2018
SeriesDCE Technical Reports
Number264
ISSN1901-726X

Cite this

Olesen, A. V., & Lahrmann, H. S. (2018). Udvikling i antallet af trafikuheld blandt borgere i Aalborg Kommune 2004-2016. Department of Civil Engineering, Aalborg University. DCE Technical Reports, No. 264