Udviklingsscenarier: Udviklingsveje for den fremtidige erhvervsudvikling i Nuuk og Sermersooq

Research output: Book/ReportReportCommunication

32 Downloads (Pure)

Abstract

Procesdokument i forbindelse med fase 2 af projektet ”Erhvervsudvikling i Nuuk og Sermersooq Kommune. Analyse af vækstdrivere og synergieffekter”.
Denne rapport afslutter fase 2 i projektet ”Analyse af vækstdrivere og synergieffekter. Erhvervsudvikling i Nuuk og Sermersooq Kommune”. På baggrund af et procesnotate fra projektet fase 1, er der udviklet forskellige scenarier for erhvervsudviklingen i Nuuk. Scenarierne er udfoldet inden for to forskellige udviklingsspor: det traditionsbundne parallelle spor og det moderne samvirkende spor. Det traditionsbundne parallelle spor afspejler et samfund, hvor hensynet til det oprindelige har stor vægt. Etablering af nye forretningsmuligheder og nye rammebetingelser, som indebærer en bevægelse væk fra traditionsbundne og klassiske måder at leve på, har svært ved at slå igennem. Heroverfor står det moderne samvirkende spor, som afspejler et samfund, hvor hensynet til det oprindelige viger for ambitionen om at udvikle en moderne europæisk og international identitet. De to udviklingsspor kan betragtes som yderpunkterne mellem to modsatrettede tendenser, som er identificeret gennem interviews gennemført i projektets fase 1.
Original languageDanish
Number of pages15
Publication statusPublished - 1 Sep 2016

Cite this