Undersøgelse af ventilationsforhold i nyere boliger: Luftskifte. Luftfugtighed. Organiske gasser og dampe

Translated title of the contribution: Investigation of ventilation conditions in recent dwellings. Air change. Humidity. Organic gases and vapours

N.C. Bergsøe

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Denne SBI-rapport redegør for resultaterne af undersøgelser i mere end 100 nyere boliger i brug. I etageboliger med mekanisk udsugning, enfamiliehuse med mekanisk udsugning og naturligt ventilerede, fritliggende enfamiliehuse er der gennemført målinger af boligens gennemsnitlige luftskifte og rumluftens gennemsnitlige relative fugtighed og koncentration af organiske gasser og dampe. Formålet med undersøgelserne har været at bestemme niveauet af de nævnte størrelser i et repræsentativt udsnit af nyere boliger i brug, for derigennem at forbedre grundlaget for vurdering af kravene til luftskiftet i boliger. I rapporten sammenholdes måleresultaterne med bygningsbestemmelsernes krav, i det omfang de findes, og med anbefalede og vejledende mål for tilfredsstillende luftkvalitet.
Translated title of the contributionInvestigation of ventilation conditions in recent dwellings. Air change. Humidity. Organic gases and vapours
Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages38
ISBN (Print)87-563-0782-9
Publication statusPublished - 1991
SeriesSBI-rapport
Number213
ISSN0573-9985

Cite this