Urban Bikescapes in New York

- mapping af arkitektur, byrum og byliv

Gitte Marling

Research output: Book/ReportReportResearch

102 Downloads (Pure)

Abstract

Urban Bike Scapes in New Yo rk
af Gitte Marling
Aalborg Universitet, maj 2013
- Mapping af arkitektur, byrum og byliv


Urban Bike Scapes in New York
Et ‘urbant bike scape’ er en ny urban arkitektonisk
typologi, der repræsenterer en designmæssig sammentænkning
af et mobilitetsrum i form af en cykelog
gangsti, der er forbundet med nye byparker,
bygninger og instalationer, og som er koblet til nye
og gamle byrum. Et sted for bevægelse og ophold.
Urban Bike Scapess tilbyder forskellige former for
programmer og muligheder for social og kulturel
udveksling mellem mennesker med forskellige kulturelle,
etniske og livsstilsmæssige baggrunde. De
fungerer på forskellig vis som open minded offentlige
mødesteder og som public domains.
Urban Bike Scapes giver nye byoplevelser, fordi
der i designet er arbejdet med at skabe arkitektur
og bylandskaber med store æstetiske kvaliteter i
form af skiftende rytme, belægninger, rumligheder,
skala og materialer. Der er tale om performativ eller
haptisk arkitektur, der taler til sanser, følelser og
refleksion, og som er skabt med det formål at styrke
kroppen og kropslig udfoldelse.
‘Urban Bike Scapes in New York’ er en byarkitektonisk
mapping af det nye cykelmiljø, som i disse år
skabes i New York.


FORORD

Fra 7 oktober til 7. December 2012 opholdt jeg mig i New York for at studere de nye cykelstier og cykellandskaber, som er blevet udviklet her i de seneste år.

Vi har mange cykelstier i Danmark, og de er udviklet over de seneste 50 år. Vores byer er cykelbyer – især København er kendt for sine mange cyklister i alle aldre og erhverv. Hvorfor så rejse til New York? Er det ikke at gå over åen efter vand?
Når valget faldt netop på New York, er det fordi, det er interessant at studere hvorledes transformationen fra bilbaseret by til cykel by forgår i en metropol af New Yorks størrelse og tæthed.
Transformationen sker samtidig med at havnefronterne ændres fra forurenede industriarealer til rekreative opholdsarealer, og de bagvedliggende industri og håndværkerområder forandres til ’hot spots’ for kunst, kultur og designvirksomhed.

I New York arbejdes der bevidst med at koble byrum, små parker, haveanlæg med cykelstierne. Mange steder udvikles nye urbane typologier i form af ’bikescapes’ eller cykellandskaber, der er en hybrid af førnævnte programmer.
Interessant er også, at der arbejdes med midlertidighed i planprocessen. Ved at etablere forsøg i skala 1:1 eksperimenteres der med de mest optimale løsninger, set fra ikke blot et trafikalt synspunkt; men ud fra en mere holistisk tilgang der inkluderer byliv, byarkitektur og æstetiske oplevelser.

I efteråret har jeg cyklet mange kilometer især på Manhattan; taget hundredvis af billeder; fyldt en skitseblok med noter om forhold vedr. arkitektur og byliv og tegnet snesevis af diagrammer og skitser.
Det har været en stor oplevelse, fordi byen og cykelmiljøerne kommer ind under huden på en særlig måde, når afstandene mærkes i benene, og når lugte og lyde supplerer synindtrykkene.

Tak til Det Obelske Familiefond, der har gjort forskningsprojektet muligt, og tak til professor Richard Plunz, Earth Instituttet, Columbia University, der har inviteret mig som gæsteforsker og har huset projektet i efteråret 2012.

Nærværende rapport er en billagsrapport, der opsamler de arkitektoniske og bylivsmæssige registreringer. Rapporten er af beskrivende karakter. Der ligger imidlertid en række teoretiske og metodiske overvejelser bag hele tilgangen til registreringerne. Disse vil blive præsenteret i en række artikler, der således vil sættes fokus på projektets analytiske og teoretiske univers og de konklusioner, der knytter sig her til.

Gitte Marling
Aalborg Universitet,
Institut for arkitektur og medieteknologi

Februar 2013
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
Volume64
Number of pages174
Publication statusPublished - 28 Feb 2013
SeriesAD Files
Volume64
ISSN1303-6204

Cite this

Marling, G. (2013). Urban Bikescapes in New York: - mapping af arkitektur, byrum og byliv. Aalborg: Institut for Arkitektur og Medieteknologi. AD Files, Vol.. 64
Marling, Gitte. / Urban Bikescapes in New York : - mapping af arkitektur, byrum og byliv. Aalborg : Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 2013. 174 p. (AD Files, Vol. 64).
@book{f373db2edd8e456a884df3b6e663290b,
title = "Urban Bikescapes in New York: - mapping af arkitektur, byrum og byliv",
abstract = "Urban Bike Scapes in New Yo rkaf Gitte MarlingAalborg Universitet, maj 2013- Mapping af arkitektur, byrum og bylivUrban Bike Scapes in New YorkEt ‘urbant bike scape’ er en ny urban arkitektonisktypologi, der repr{\ae}senterer en designm{\ae}ssig samment{\ae}nkningaf et mobilitetsrum i form af en cykeloggangsti, der er forbundet med nye byparker,bygninger og instalationer, og som er koblet til nyeog gamle byrum. Et sted for bev{\ae}gelse og ophold.Urban Bike Scapess tilbyder forskellige former forprogrammer og muligheder for social og kultureludveksling mellem mennesker med forskellige kulturelle,etniske og livsstilsm{\ae}ssige baggrunde. Defungerer p{\aa} forskellig vis som open minded offentligem{\o}desteder og som public domains.Urban Bike Scapes giver nye byoplevelser, fordider i designet er arbejdet med at skabe arkitekturog bylandskaber med store {\ae}stetiske kvaliteter iform af skiftende rytme, bel{\ae}gninger, rumligheder,skala og materialer. Der er tale om performativ ellerhaptisk arkitektur, der taler til sanser, f{\o}lelser ogrefleksion, og som er skabt med det form{\aa}l at styrkekroppen og kropslig udfoldelse.‘Urban Bike Scapes in New York’ er en byarkitektoniskmapping af det nye cykelmilj{\o}, som i disse {\aa}rskabes i New York.FORORDFra 7 oktober til 7. December 2012 opholdt jeg mig i New York for at studere de nye cykelstier og cykellandskaber, som er blevet udviklet her i de seneste {\aa}r.Vi har mange cykelstier i Danmark, og de er udviklet over de seneste 50 {\aa}r. Vores byer er cykelbyer – is{\ae}r K{\o}benhavn er kendt for sine mange cyklister i alle aldre og erhverv. Hvorfor s{\aa} rejse til New York? Er det ikke at g{\aa} over {\aa}en efter vand?N{\aa}r valget faldt netop p{\aa} New York, er det fordi, det er interessant at studere hvorledes transformationen fra bilbaseret by til cykel by forg{\aa}r i en metropol af New Yorks st{\o}rrelse og t{\ae}thed.Transformationen sker samtidig med at havnefronterne {\ae}ndres fra forurenede industriarealer til rekreative opholdsarealer, og de bagvedliggende industri og h{\aa}ndv{\ae}rkeromr{\aa}der forandres til ’hot spots’ for kunst, kultur og designvirksomhed.I New York arbejdes der bevidst med at koble byrum, sm{\aa} parker, haveanl{\ae}g med cykelstierne. Mange steder udvikles nye urbane typologier i form af ’bikescapes’ eller cykellandskaber, der er en hybrid af f{\o}rn{\ae}vnte programmer.Interessant er ogs{\aa}, at der arbejdes med midlertidighed i planprocessen. Ved at etablere fors{\o}g i skala 1:1 eksperimenteres der med de mest optimale l{\o}sninger, set fra ikke blot et trafikalt synspunkt; men ud fra en mere holistisk tilgang der inkluderer byliv, byarkitektur og {\ae}stetiske oplevelser.I efter{\aa}ret har jeg cyklet mange kilometer is{\ae}r p{\aa} Manhattan; taget hundredvis af billeder; fyldt en skitseblok med noter om forhold vedr. arkitektur og byliv og tegnet snesevis af diagrammer og skitser.Det har v{\ae}ret en stor oplevelse, fordi byen og cykelmilj{\o}erne kommer ind under huden p{\aa} en s{\ae}rlig m{\aa}de, n{\aa}r afstandene m{\ae}rkes i benene, og n{\aa}r lugte og lyde supplerer synindtrykkene.Tak til Det Obelske Familiefond, der har gjort forskningsprojektet muligt, og tak til professor Richard Plunz, Earth Instituttet, Columbia University, der har inviteret mig som g{\ae}steforsker og har huset projektet i efter{\aa}ret 2012.N{\ae}rv{\ae}rende rapport er en billagsrapport, der opsamler de arkitektoniske og bylivsm{\ae}ssige registreringer. Rapporten er af beskrivende karakter. Der ligger imidlertid en r{\ae}kke teoretiske og metodiske overvejelser bag hele tilgangen til registreringerne. Disse vil blive pr{\ae}senteret i en r{\ae}kke artikler, der s{\aa}ledes vil s{\ae}ttes fokus p{\aa} projektets analytiske og teoretiske univers og de konklusioner, der knytter sig her til.Gitte Marling Aalborg Universitet,Institut for arkitektur og medieteknologiFebruar 2013",
keywords = "arkitekturanalyse, cykelstier, byrum, byliv, mobilitet, Bike scapes, New York",
author = "Gitte Marling",
year = "2013",
month = "2",
day = "28",
language = "Dansk",
volume = "64",
publisher = "Institut for Arkitektur og Medieteknologi",

}

Marling, G 2013, Urban Bikescapes in New York: - mapping af arkitektur, byrum og byliv. AD Files, vol. 64, vol. 64, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg.

Urban Bikescapes in New York : - mapping af arkitektur, byrum og byliv. / Marling, Gitte.

Aalborg : Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 2013. 174 p. (AD Files, Vol. 64).

Research output: Book/ReportReportResearch

TY - RPRT

T1 - Urban Bikescapes in New York

T2 - - mapping af arkitektur, byrum og byliv

AU - Marling, Gitte

PY - 2013/2/28

Y1 - 2013/2/28

N2 - Urban Bike Scapes in New Yo rkaf Gitte MarlingAalborg Universitet, maj 2013- Mapping af arkitektur, byrum og bylivUrban Bike Scapes in New YorkEt ‘urbant bike scape’ er en ny urban arkitektonisktypologi, der repræsenterer en designmæssig sammentænkningaf et mobilitetsrum i form af en cykeloggangsti, der er forbundet med nye byparker,bygninger og instalationer, og som er koblet til nyeog gamle byrum. Et sted for bevægelse og ophold.Urban Bike Scapess tilbyder forskellige former forprogrammer og muligheder for social og kultureludveksling mellem mennesker med forskellige kulturelle,etniske og livsstilsmæssige baggrunde. Defungerer på forskellig vis som open minded offentligemødesteder og som public domains.Urban Bike Scapes giver nye byoplevelser, fordider i designet er arbejdet med at skabe arkitekturog bylandskaber med store æstetiske kvaliteter iform af skiftende rytme, belægninger, rumligheder,skala og materialer. Der er tale om performativ ellerhaptisk arkitektur, der taler til sanser, følelser ogrefleksion, og som er skabt med det formål at styrkekroppen og kropslig udfoldelse.‘Urban Bike Scapes in New York’ er en byarkitektoniskmapping af det nye cykelmiljø, som i disse årskabes i New York.FORORDFra 7 oktober til 7. December 2012 opholdt jeg mig i New York for at studere de nye cykelstier og cykellandskaber, som er blevet udviklet her i de seneste år.Vi har mange cykelstier i Danmark, og de er udviklet over de seneste 50 år. Vores byer er cykelbyer – især København er kendt for sine mange cyklister i alle aldre og erhverv. Hvorfor så rejse til New York? Er det ikke at gå over åen efter vand?Når valget faldt netop på New York, er det fordi, det er interessant at studere hvorledes transformationen fra bilbaseret by til cykel by forgår i en metropol af New Yorks størrelse og tæthed.Transformationen sker samtidig med at havnefronterne ændres fra forurenede industriarealer til rekreative opholdsarealer, og de bagvedliggende industri og håndværkerområder forandres til ’hot spots’ for kunst, kultur og designvirksomhed.I New York arbejdes der bevidst med at koble byrum, små parker, haveanlæg med cykelstierne. Mange steder udvikles nye urbane typologier i form af ’bikescapes’ eller cykellandskaber, der er en hybrid af førnævnte programmer.Interessant er også, at der arbejdes med midlertidighed i planprocessen. Ved at etablere forsøg i skala 1:1 eksperimenteres der med de mest optimale løsninger, set fra ikke blot et trafikalt synspunkt; men ud fra en mere holistisk tilgang der inkluderer byliv, byarkitektur og æstetiske oplevelser.I efteråret har jeg cyklet mange kilometer især på Manhattan; taget hundredvis af billeder; fyldt en skitseblok med noter om forhold vedr. arkitektur og byliv og tegnet snesevis af diagrammer og skitser.Det har været en stor oplevelse, fordi byen og cykelmiljøerne kommer ind under huden på en særlig måde, når afstandene mærkes i benene, og når lugte og lyde supplerer synindtrykkene.Tak til Det Obelske Familiefond, der har gjort forskningsprojektet muligt, og tak til professor Richard Plunz, Earth Instituttet, Columbia University, der har inviteret mig som gæsteforsker og har huset projektet i efteråret 2012.Nærværende rapport er en billagsrapport, der opsamler de arkitektoniske og bylivsmæssige registreringer. Rapporten er af beskrivende karakter. Der ligger imidlertid en række teoretiske og metodiske overvejelser bag hele tilgangen til registreringerne. Disse vil blive præsenteret i en række artikler, der således vil sættes fokus på projektets analytiske og teoretiske univers og de konklusioner, der knytter sig her til.Gitte Marling Aalborg Universitet,Institut for arkitektur og medieteknologiFebruar 2013

AB - Urban Bike Scapes in New Yo rkaf Gitte MarlingAalborg Universitet, maj 2013- Mapping af arkitektur, byrum og bylivUrban Bike Scapes in New YorkEt ‘urbant bike scape’ er en ny urban arkitektonisktypologi, der repræsenterer en designmæssig sammentænkningaf et mobilitetsrum i form af en cykeloggangsti, der er forbundet med nye byparker,bygninger og instalationer, og som er koblet til nyeog gamle byrum. Et sted for bevægelse og ophold.Urban Bike Scapess tilbyder forskellige former forprogrammer og muligheder for social og kultureludveksling mellem mennesker med forskellige kulturelle,etniske og livsstilsmæssige baggrunde. Defungerer på forskellig vis som open minded offentligemødesteder og som public domains.Urban Bike Scapes giver nye byoplevelser, fordider i designet er arbejdet med at skabe arkitekturog bylandskaber med store æstetiske kvaliteter iform af skiftende rytme, belægninger, rumligheder,skala og materialer. Der er tale om performativ ellerhaptisk arkitektur, der taler til sanser, følelser ogrefleksion, og som er skabt med det formål at styrkekroppen og kropslig udfoldelse.‘Urban Bike Scapes in New York’ er en byarkitektoniskmapping af det nye cykelmiljø, som i disse årskabes i New York.FORORDFra 7 oktober til 7. December 2012 opholdt jeg mig i New York for at studere de nye cykelstier og cykellandskaber, som er blevet udviklet her i de seneste år.Vi har mange cykelstier i Danmark, og de er udviklet over de seneste 50 år. Vores byer er cykelbyer – især København er kendt for sine mange cyklister i alle aldre og erhverv. Hvorfor så rejse til New York? Er det ikke at gå over åen efter vand?Når valget faldt netop på New York, er det fordi, det er interessant at studere hvorledes transformationen fra bilbaseret by til cykel by forgår i en metropol af New Yorks størrelse og tæthed.Transformationen sker samtidig med at havnefronterne ændres fra forurenede industriarealer til rekreative opholdsarealer, og de bagvedliggende industri og håndværkerområder forandres til ’hot spots’ for kunst, kultur og designvirksomhed.I New York arbejdes der bevidst med at koble byrum, små parker, haveanlæg med cykelstierne. Mange steder udvikles nye urbane typologier i form af ’bikescapes’ eller cykellandskaber, der er en hybrid af førnævnte programmer.Interessant er også, at der arbejdes med midlertidighed i planprocessen. Ved at etablere forsøg i skala 1:1 eksperimenteres der med de mest optimale løsninger, set fra ikke blot et trafikalt synspunkt; men ud fra en mere holistisk tilgang der inkluderer byliv, byarkitektur og æstetiske oplevelser.I efteråret har jeg cyklet mange kilometer især på Manhattan; taget hundredvis af billeder; fyldt en skitseblok med noter om forhold vedr. arkitektur og byliv og tegnet snesevis af diagrammer og skitser.Det har været en stor oplevelse, fordi byen og cykelmiljøerne kommer ind under huden på en særlig måde, når afstandene mærkes i benene, og når lugte og lyde supplerer synindtrykkene.Tak til Det Obelske Familiefond, der har gjort forskningsprojektet muligt, og tak til professor Richard Plunz, Earth Instituttet, Columbia University, der har inviteret mig som gæsteforsker og har huset projektet i efteråret 2012.Nærværende rapport er en billagsrapport, der opsamler de arkitektoniske og bylivsmæssige registreringer. Rapporten er af beskrivende karakter. Der ligger imidlertid en række teoretiske og metodiske overvejelser bag hele tilgangen til registreringerne. Disse vil blive præsenteret i en række artikler, der således vil sættes fokus på projektets analytiske og teoretiske univers og de konklusioner, der knytter sig her til.Gitte Marling Aalborg Universitet,Institut for arkitektur og medieteknologiFebruar 2013

KW - arkitekturanalyse, cykelstier, byrum, byliv, mobilitet, Bike scapes, New York

M3 - Rapport

VL - 64

BT - Urban Bikescapes in New York

PB - Institut for Arkitektur og Medieteknologi

CY - Aalborg

ER -

Marling G. Urban Bikescapes in New York: - mapping af arkitektur, byrum og byliv. Aalborg: Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 2013. 174 p. (AD Files, Vol. 64).