Abstract

Formålet med analysen og rapporten er at opnå større viden om, hvor der er de største energi- og CO2-besparelsespotentialer i bygninger ved renovering af klimaskærm og vedskift af varmeforsyning. Analysen er udformet, så resultaterne kan anvendes som et generelt grundlag for fokusering af den fremtidige indsats hen mod en energieffektivisering af den ek-sisterende bygningsmasse. Det har ikke været analysens formål at forholde sig til, hvordan besparelsespotentialerne bedst indfris.
Rapporten indeholder en ret detaljeret segmentering af besparelsespotentialet efter bygningstype, byggeperiode og varmeforsyning. Potentialet i hvert segment er bestemt på basis af registreringen af den faktiske tilstand af de enkelte bygninger i segmenterne i energi-mærkningsordningen og skaleret til hele bygningsmassen ved brug af data fra BBR.
Resultaterne for de enkelte segmenter findes i rapporten og i det medfølgende regneark i Microsoft Excel-format.
Rapporten er udformet med støtte fra Energistyrelsen gennem bevillingen til Videncenter for Energibesparelse i Bygninger.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages49
ISBN (Electronic)978-87-563-1983-6
Publication statusPublished - Feb 2021
SeriesBUILD Rapport
Number2021:08

Cite this