Varmeplan Danmark 2010

Anders Dyrelund, Klaus Fafner, Flemming Ulbjerg, Søren Knudsen, Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen, Frede Hvelplund, Carsten Bojesen, Anders Odgaard, Rasmus Munch Sørensen

Research output: Book/ReportReportResearch

4224 Downloads (Pure)

Abstract

Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %.

I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust.

Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme.

I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler.

I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede multiplikatorvirkninger.
Original languageDanish
Number of pages153
Publication statusPublished - Sep 2010

Cite this

Dyrelund, A., Fafner, K., Ulbjerg, F., Knudsen, S., Lund, H., Mathiesen, B. V., ... Sørensen, R. M. (2010). Varmeplan Danmark 2010.
Dyrelund, Anders ; Fafner, Klaus ; Ulbjerg, Flemming ; Knudsen, Søren ; Lund, Henrik ; Mathiesen, Brian Vad ; Hvelplund, Frede ; Bojesen, Carsten ; Odgaard, Anders ; Sørensen, Rasmus Munch. / Varmeplan Danmark 2010. 2010. 153 p.
@book{0480328d8f2345d5804f90dde1f5cde6,
title = "Varmeplan Danmark 2010",
abstract = "Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede p{\aa}, hvordan Danmark b{\o}r opvarmes for p{\aa} lang sigt at kunne overg{\aa} til 100 {\%} vedvarende energi, s{\aa} f{\o}lger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus p{\aa}, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, s{\aa} samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige l{\o}sning vil v{\ae}re at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeomr{\aa}derne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede p{\aa}, at den hensigtsm{\ae}ssige kombination ville v{\ae}re at udvide den nuv{\ae}rende fjernvarmeandel fra 46 {\%} til et sted imellem 63 {\%} og 70 {\%}. I forl{\ae}ngelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til {\aa}r 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemf{\o}relse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24{\%}, samt {\ae}ndringer i de {\o}vrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettofor{\o}gelse af investeringerne p{\aa} 70 mia.kr. Det vil skabe dansk besk{\ae}ftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 {\aa}r. I {\aa}r 2020 vil det reducere forbruget af fossile br{\ae}ndsler med 32 PJ/{\aa}r og CO2-emissionen med 2 mio.tons/{\aa}r. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 {\%} svarende til 1 mia.kr./{\aa}r. En afg{\o}rende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilf{\o}rer fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overl{\o}bet reduceres med sm{\aa} 40 {\%} ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et {\aa}bent system med handel med el kan oms{\ae}ttes til en {\o}get fortjeneste p{\aa} i st{\o}rrelsesordnen 50-100 mio.kr./{\aa}r. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medf{\o}rer, men selve konklusionen om at fleksibiliteten {\o}ges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser p{\aa} 50 {\%} i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. s{\aa}vel {\o}konomi som CO2-emmisioner og br{\ae}ndselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeomr{\aa}der har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu st{\o}rre, b{\aa}de mht. br{\ae}ndselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret p{\aa} 100 {\%} vedvarende energi spiller fjernvarme en n{\o}glerolle, hvis man skal have et br{\ae}ndselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare p{\aa} rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 {\%} vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil {\o}ge presset p{\aa} biomasseressourcen, selvom der er sparet p{\aa} rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have st{\o}rre omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en r{\ae}kke barrierer for at dette kan gennemf{\o}res, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at im{\o}deg{\aa} disse. De foresl{\aa}ede virkemidler sp{\ae}nder bredt i karakter, og inkluderer s{\aa}ledes b{\aa}de informative, restriktive samt {\o}konomiske virkemidler. I den nuv{\ae}rende situation er p{\aa}virkningen af statskassen afg{\o}rende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemf{\o}rt et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foresl{\aa}ede virkemidler vil kr{\ae}ve {\o}gede tilskud hhv. reducerede skatteindt{\ae}gter for i st{\o}rrelsesordnen 400 mio.kr./{\aa}r i 2011 stigende til 2 mia.kr./{\aa}r i 2020. Til geng{\ae}ld vil den {\o}gede besk{\ae}ftigelse generere {\o}gede skatteindt{\ae}gter for i st{\o}rrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettop{\aa}virkningen af statskassen er s{\aa}ledes positiv og ligger i st{\o}rrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad ang{\aa}r statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede multiplikatorvirkninger.",
author = "Anders Dyrelund and Klaus Fafner and Flemming Ulbjerg and S{\o}ren Knudsen and Henrik Lund and Mathiesen, {Brian Vad} and Frede Hvelplund and Carsten Bojesen and Anders Odgaard and S{\o}rensen, {Rasmus Munch}",
note = "Udf{\o}rt af: Ramb{\o}ll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet",
year = "2010",
month = "9",
language = "Dansk",

}

Dyrelund, A, Fafner, K, Ulbjerg, F, Knudsen, S, Lund, H, Mathiesen, BV, Hvelplund, F, Bojesen, C, Odgaard, A & Sørensen, RM 2010, Varmeplan Danmark 2010.

Varmeplan Danmark 2010. / Dyrelund, Anders ; Fafner, Klaus; Ulbjerg, Flemming ; Knudsen, Søren; Lund, Henrik; Mathiesen, Brian Vad; Hvelplund, Frede; Bojesen, Carsten; Odgaard, Anders; Sørensen, Rasmus Munch.

2010. 153 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

TY - RPRT

T1 - Varmeplan Danmark 2010

AU - Dyrelund, Anders

AU - Fafner, Klaus

AU - Ulbjerg, Flemming

AU - Knudsen, Søren

AU - Lund, Henrik

AU - Mathiesen, Brian Vad

AU - Hvelplund, Frede

AU - Bojesen, Carsten

AU - Odgaard, Anders

AU - Sørensen, Rasmus Munch

N1 - Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet

PY - 2010/9

Y1 - 2010/9

N2 - Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %. I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede multiplikatorvirkninger.

AB - Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %. I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede multiplikatorvirkninger.

M3 - Rapport

BT - Varmeplan Danmark 2010

ER -

Dyrelund A, Fafner K, Ulbjerg F, Knudsen S, Lund H, Mathiesen BV et al. Varmeplan Danmark 2010. 2010. 153 p.