Vedligeholdelse og istandsættelse af beton- og jernbetonkonstruktioner: Alkaliudvalgets vejledning 2

Translated title of the contribution: Maintenance and repair of concrete and reinforced concrete structures

A. Jeppesen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Denne vejledning giver praktiske anvisninger på rationel udførelse af vedligeholdelsesarbejder ved beton- og jernbetonkonstruktioner. Hovedvægten lægges på en detailleret beskrivelse af de metoder - anvendelse af trykluftsværktøj, sprøjtebeton, injektion med cement og kemikalier, isolering mod vandgennemsivning - der med tilfredsstillende resultat er anvendt her i landet. Samtidig gøres der rede for, hvorledes disse metoder i de senere år er blevet modificerede under hensyn til en mere dybtgående erkendelse af årsagerne - deriblandt også skadelige alkalikiselreaktioner - til betons beskadigelse og forvitring. Vandgennemsivningers dominerende betydning for denne forvitring fremhæves. I videst muligt omfang er omtalt de senest tilkommende fremgangsmåder vedrørende sådanne istandsættelsesarbejder (Colcrete-, Prepakt- og Vacuum-metoderne), selv om disse endnu kun i begrænset omfang er anvendt her i landet.
  Translated title of the contributionMaintenance and repair of concrete and reinforced concrete structures
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherSBI forlag
  Number of pages151
  Publication statusPublished - 1961

  Cite this