Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle

Anders Eldrup, Brian Vad Mathiesen

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

FN’s syvende verdensmål repræsenterer en udfordring, hvis løsninger har en afgørende betydning for klodens fremtid og fremtidige generationers levevilkår miljømæssigt og økonomisk. Den industrielle revolution og industrialiseringen af først den vestlige verden og siden af hele kloden er baseret på let tilgængelig, billig og pålidelig energi fra fossile brændsler som kul, olie og gas. En opfyldelse af det syvende mål er derfor en udfordring, der vil kræve dybtgående ændringer i infrastrukturer, teknologier og vaner, og dermed i hele vores økonomiske fundament.

Ifølge det syvende verdensmål skal energiforsyningen i 2030 være kendetegnet ved følgende forhold:

• Pålidelighed, dvs. energien skal være tilgængelig og stabil, når der er behov for den,
• En overkommelig pris, så befolkningerne har råd til energien,
• Mængden af vedvarende energi skal øges substantielt i det globale energimiks, så energiproduktion ikke forurener og udnytter klodens ressourcer bæredygtigt,
• Der skal ske en fordobling af raten for forbedringerne i energieffektivitet,
• Det internationale samarbejde for at sikre adgang til viden, forskning og teknologi skal forøges,
• Infrastruktur og teknologi i udviklingslande, særligt de mindst udviklede lande og østater skal forbedres.

Det er således et meget krævende mål, FN har formuleret. Der er mange grunde til, at et sådant mål om energiadgang er helt centralt. Energi er nemlig en afgørende forudsætning for, at moderne samfund kan fungere. Og derfor er dette mål også forudsætningen for, at en række af de andre mål kan realiseres, eksempelvis afskaffelse af fattigdom, mindre emissioner og lavere sundhedsomkostninger, stærkere lokal økonomi, færre udledninger af drivhusgasser.

Håndterer vi energispørgsmålet forkert i de kommende år, vil der være mange af disse vigtige mål, vi ikke kan opfylde. Men ikke nok med det. Finder vi ikke de langsigtede løsninger på adgangen til bæredygtig energi, lægger vi kimen til nye konflikter. De fossile brændsler findes nemlig kun i begrænsede mængder. I takt med at disse ressourcer bliver mere knappe – hvis vi fortsætter med at bruge dem som nu – er det uomgængeligt, at det vil give anledning til stridigheder og konflikter. Hertil kommer en lang række andre alvorlige problemer, som uvægerligt vil vise sig, hvis energiproduktionen fortsætter som ”business as usual”. Det drejer sig fx om en stærkt stigende luftforurening, som vil reducere mange menneskers livskvalitet og direkte forkorte deres liv med adskillige år, som vi allerede ser det i fx Kina. Uden en ændret energiforsyning vil det heller ikke være muligt at løse klimaproblemet med de omfattende og ødelæggende skadevirkninger, det vil få og i nogen grad allerede har for mange mennesker. Den globale økonomiske udvikling er kraftigt forbundet med, hvordan verdens energiforsyning er indrettet. Historisk har gigantiske summer skiftet hænder for at få adgang til den eftertragtede olie, og det har jævnligt givet anledning til geopolitiske spændinder og krige.

Original languageDanish
Title of host publicationBæredygtig Global Udvikling : FN’s 17 verdensmål I et dansk perspektiv
EditorsSteen Hildebrandt
Number of pages27
PublisherDjøf Forlag
Publication date2016
Edition1
Pages185-212
ISBN (Print)9788757436440
Publication statusPublished - 2016

Cite this

Eldrup, A., & Mathiesen, B. V. (2016). Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle. In S. Hildebrandt (Ed.), Bæredygtig Global Udvikling: FN’s 17 verdensmål I et dansk perspektiv (1 ed., pp. 185-212). Djøf Forlag.
Eldrup, Anders ; Mathiesen, Brian Vad. / Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle. Bæredygtig Global Udvikling: FN’s 17 verdensmål I et dansk perspektiv. editor / Steen Hildebrandt . 1. ed. Djøf Forlag, 2016. pp. 185-212
@inbook{ed9f6afce5e846a0b7be7524ab87f228,
title = "Vedvarende, billig og tilg{\ae}ngelig energi til alle",
abstract = "FN’s syvende verdensm{\aa}l repr{\ae}senterer en udfordring, hvis l{\o}sninger har en afg{\o}rende betydning for klodens fremtid og fremtidige generationers levevilk{\aa}r milj{\o}m{\ae}ssigt og {\o}konomisk. Den industrielle revolution og industrialiseringen af f{\o}rst den vestlige verden og siden af hele kloden er baseret p{\aa} let tilg{\ae}ngelig, billig og p{\aa}lidelig energi fra fossile br{\ae}ndsler som kul, olie og gas. En opfyldelse af det syvende m{\aa}l er derfor en udfordring, der vil kr{\ae}ve dybtg{\aa}ende {\ae}ndringer i infrastrukturer, teknologier og vaner, og dermed i hele vores {\o}konomiske fundament.If{\o}lge det syvende verdensm{\aa}l skal energiforsyningen i 2030 v{\ae}re kendetegnet ved f{\o}lgende forhold:• P{\aa}lidelighed, dvs. energien skal v{\ae}re tilg{\ae}ngelig og stabil, n{\aa}r der er behov for den, • En overkommelig pris, s{\aa} befolkningerne har r{\aa}d til energien, • M{\ae}ngden af vedvarende energi skal {\o}ges substantielt i det globale energimiks, s{\aa} energiproduktion ikke forurener og udnytter klodens ressourcer b{\ae}redygtigt,• Der skal ske en fordobling af raten for forbedringerne i energieffektivitet,• Det internationale samarbejde for at sikre adgang til viden, forskning og teknologi skal for{\o}ges,• Infrastruktur og teknologi i udviklingslande, s{\ae}rligt de mindst udviklede lande og {\o}stater skal forbedres. Det er s{\aa}ledes et meget kr{\ae}vende m{\aa}l, FN har formuleret. Der er mange grunde til, at et s{\aa}dant m{\aa}l om energiadgang er helt centralt. Energi er nemlig en afg{\o}rende foruds{\ae}tning for, at moderne samfund kan fungere. Og derfor er dette m{\aa}l ogs{\aa} foruds{\ae}tningen for, at en r{\ae}kke af de andre m{\aa}l kan realiseres, eksempelvis afskaffelse af fattigdom, mindre emissioner og lavere sundhedsomkostninger, st{\ae}rkere lokal {\o}konomi, f{\ae}rre udledninger af drivhusgasser.H{\aa}ndterer vi energisp{\o}rgsm{\aa}let forkert i de kommende {\aa}r, vil der v{\ae}re mange af disse vigtige m{\aa}l, vi ikke kan opfylde. Men ikke nok med det. Finder vi ikke de langsigtede l{\o}sninger p{\aa} adgangen til b{\ae}redygtig energi, l{\ae}gger vi kimen til nye konflikter. De fossile br{\ae}ndsler findes nemlig kun i begr{\ae}nsede m{\ae}ngder. I takt med at disse ressourcer bliver mere knappe – hvis vi forts{\ae}tter med at bruge dem som nu – er det uomg{\ae}ngeligt, at det vil give anledning til stridigheder og konflikter. Hertil kommer en lang r{\ae}kke andre alvorlige problemer, som uv{\ae}gerligt vil vise sig, hvis energiproduktionen forts{\ae}tter som ”business as usual”. Det drejer sig fx om en st{\ae}rkt stigende luftforurening, som vil reducere mange menneskers livskvalitet og direkte forkorte deres liv med adskillige {\aa}r, som vi allerede ser det i fx Kina. Uden en {\ae}ndret energiforsyning vil det heller ikke v{\ae}re muligt at l{\o}se klimaproblemet med de omfattende og {\o}del{\ae}ggende skadevirkninger, det vil f{\aa} og i nogen grad allerede har for mange mennesker. Den globale {\o}konomiske udvikling er kraftigt forbundet med, hvordan verdens energiforsyning er indrettet. Historisk har gigantiske summer skiftet h{\ae}nder for at f{\aa} adgang til den eftertragtede olie, og det har j{\ae}vnligt givet anledning til geopolitiske sp{\ae}ndinder og krige.",
author = "Anders Eldrup and Mathiesen, {Brian Vad}",
year = "2016",
language = "Dansk",
isbn = "9788757436440",
pages = "185--212",
editor = "{Hildebrandt }, {Steen }",
booktitle = "B{\ae}redygtig Global Udvikling",
publisher = "Dj{\o}f Forlag",
edition = "1",

}

Eldrup, A & Mathiesen, BV 2016, Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle. in S Hildebrandt (ed.), Bæredygtig Global Udvikling: FN’s 17 verdensmål I et dansk perspektiv. 1 edn, Djøf Forlag, pp. 185-212.

Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle. / Eldrup, Anders ; Mathiesen, Brian Vad.

Bæredygtig Global Udvikling: FN’s 17 verdensmål I et dansk perspektiv. ed. / Steen Hildebrandt . 1. ed. Djøf Forlag, 2016. p. 185-212.

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

TY - CHAP

T1 - Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle

AU - Eldrup, Anders

AU - Mathiesen, Brian Vad

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - FN’s syvende verdensmål repræsenterer en udfordring, hvis løsninger har en afgørende betydning for klodens fremtid og fremtidige generationers levevilkår miljømæssigt og økonomisk. Den industrielle revolution og industrialiseringen af først den vestlige verden og siden af hele kloden er baseret på let tilgængelig, billig og pålidelig energi fra fossile brændsler som kul, olie og gas. En opfyldelse af det syvende mål er derfor en udfordring, der vil kræve dybtgående ændringer i infrastrukturer, teknologier og vaner, og dermed i hele vores økonomiske fundament.Ifølge det syvende verdensmål skal energiforsyningen i 2030 være kendetegnet ved følgende forhold:• Pålidelighed, dvs. energien skal være tilgængelig og stabil, når der er behov for den, • En overkommelig pris, så befolkningerne har råd til energien, • Mængden af vedvarende energi skal øges substantielt i det globale energimiks, så energiproduktion ikke forurener og udnytter klodens ressourcer bæredygtigt,• Der skal ske en fordobling af raten for forbedringerne i energieffektivitet,• Det internationale samarbejde for at sikre adgang til viden, forskning og teknologi skal forøges,• Infrastruktur og teknologi i udviklingslande, særligt de mindst udviklede lande og østater skal forbedres. Det er således et meget krævende mål, FN har formuleret. Der er mange grunde til, at et sådant mål om energiadgang er helt centralt. Energi er nemlig en afgørende forudsætning for, at moderne samfund kan fungere. Og derfor er dette mål også forudsætningen for, at en række af de andre mål kan realiseres, eksempelvis afskaffelse af fattigdom, mindre emissioner og lavere sundhedsomkostninger, stærkere lokal økonomi, færre udledninger af drivhusgasser.Håndterer vi energispørgsmålet forkert i de kommende år, vil der være mange af disse vigtige mål, vi ikke kan opfylde. Men ikke nok med det. Finder vi ikke de langsigtede løsninger på adgangen til bæredygtig energi, lægger vi kimen til nye konflikter. De fossile brændsler findes nemlig kun i begrænsede mængder. I takt med at disse ressourcer bliver mere knappe – hvis vi fortsætter med at bruge dem som nu – er det uomgængeligt, at det vil give anledning til stridigheder og konflikter. Hertil kommer en lang række andre alvorlige problemer, som uvægerligt vil vise sig, hvis energiproduktionen fortsætter som ”business as usual”. Det drejer sig fx om en stærkt stigende luftforurening, som vil reducere mange menneskers livskvalitet og direkte forkorte deres liv med adskillige år, som vi allerede ser det i fx Kina. Uden en ændret energiforsyning vil det heller ikke være muligt at løse klimaproblemet med de omfattende og ødelæggende skadevirkninger, det vil få og i nogen grad allerede har for mange mennesker. Den globale økonomiske udvikling er kraftigt forbundet med, hvordan verdens energiforsyning er indrettet. Historisk har gigantiske summer skiftet hænder for at få adgang til den eftertragtede olie, og det har jævnligt givet anledning til geopolitiske spændinder og krige.

AB - FN’s syvende verdensmål repræsenterer en udfordring, hvis løsninger har en afgørende betydning for klodens fremtid og fremtidige generationers levevilkår miljømæssigt og økonomisk. Den industrielle revolution og industrialiseringen af først den vestlige verden og siden af hele kloden er baseret på let tilgængelig, billig og pålidelig energi fra fossile brændsler som kul, olie og gas. En opfyldelse af det syvende mål er derfor en udfordring, der vil kræve dybtgående ændringer i infrastrukturer, teknologier og vaner, og dermed i hele vores økonomiske fundament.Ifølge det syvende verdensmål skal energiforsyningen i 2030 være kendetegnet ved følgende forhold:• Pålidelighed, dvs. energien skal være tilgængelig og stabil, når der er behov for den, • En overkommelig pris, så befolkningerne har råd til energien, • Mængden af vedvarende energi skal øges substantielt i det globale energimiks, så energiproduktion ikke forurener og udnytter klodens ressourcer bæredygtigt,• Der skal ske en fordobling af raten for forbedringerne i energieffektivitet,• Det internationale samarbejde for at sikre adgang til viden, forskning og teknologi skal forøges,• Infrastruktur og teknologi i udviklingslande, særligt de mindst udviklede lande og østater skal forbedres. Det er således et meget krævende mål, FN har formuleret. Der er mange grunde til, at et sådant mål om energiadgang er helt centralt. Energi er nemlig en afgørende forudsætning for, at moderne samfund kan fungere. Og derfor er dette mål også forudsætningen for, at en række af de andre mål kan realiseres, eksempelvis afskaffelse af fattigdom, mindre emissioner og lavere sundhedsomkostninger, stærkere lokal økonomi, færre udledninger af drivhusgasser.Håndterer vi energispørgsmålet forkert i de kommende år, vil der være mange af disse vigtige mål, vi ikke kan opfylde. Men ikke nok med det. Finder vi ikke de langsigtede løsninger på adgangen til bæredygtig energi, lægger vi kimen til nye konflikter. De fossile brændsler findes nemlig kun i begrænsede mængder. I takt med at disse ressourcer bliver mere knappe – hvis vi fortsætter med at bruge dem som nu – er det uomgængeligt, at det vil give anledning til stridigheder og konflikter. Hertil kommer en lang række andre alvorlige problemer, som uvægerligt vil vise sig, hvis energiproduktionen fortsætter som ”business as usual”. Det drejer sig fx om en stærkt stigende luftforurening, som vil reducere mange menneskers livskvalitet og direkte forkorte deres liv med adskillige år, som vi allerede ser det i fx Kina. Uden en ændret energiforsyning vil det heller ikke være muligt at løse klimaproblemet med de omfattende og ødelæggende skadevirkninger, det vil få og i nogen grad allerede har for mange mennesker. Den globale økonomiske udvikling er kraftigt forbundet med, hvordan verdens energiforsyning er indrettet. Historisk har gigantiske summer skiftet hænder for at få adgang til den eftertragtede olie, og det har jævnligt givet anledning til geopolitiske spændinder og krige.

UR - https://www.djoef-forlag.dk/book-info/baeredygtig-global-udvikling

M3 - Bidrag til bog/antologi

SN - 9788757436440

SP - 185

EP - 212

BT - Bæredygtig Global Udvikling

A2 - Hildebrandt , Steen

PB - Djøf Forlag

ER -

Eldrup A, Mathiesen BV. Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle. In Hildebrandt S, editor, Bæredygtig Global Udvikling: FN’s 17 verdensmål I et dansk perspektiv. 1 ed. Djøf Forlag. 2016. p. 185-212