Vejen videre - kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Marie Brandhøj Wiuff, Mikka Nielsen, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Thomas Tjørnelund Nielsen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

En ny kommunal patientuddannelse - kaldet Vejen videre - viser lovende resultater i forhold til deltagernes selvrapporterede liavskvalitet, BMI og fysiske aktivitet. Samtidig er deltagernes vurderinger af kurset gennemgående positive. De beretter blandt andet om større selverkendelse og bedre tiltro til egne evner. Det er nogle af resultaterne fra evalueringen af pilotafprøvningen i Esbjerg, Varde, Langeland og Odense kommuner. Kurset går på tværs af type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom, og har sundhedsprofessionelle som undervisere. Rapporten er baseret på interviews med deltagere, undervisere og samarbejdsparter, observation af undervisningen samt en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne hhv. før, umiddelbart efter og tre måneder efter deltagelse.
Original languageDanish
PublisherKORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Number of pages147
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this