Vejkarakteristika og ulykkestæthed

Camilla Sloth Andersen, Anne Vingaard Olesen, Lars Bolet

Research output: Contribution to journalConference article in JournalResearchpeer-review

44 Downloads (Pure)

Abstract

Udpegning, analyse og udbedring af sorte pletter på det danske vejnet har været en af de primære aktiviteter i det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde de sidste 40 år. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er de mest markante sorte pletter identificeret og afhjulpet, de resterende er mindre markante og effekten af foranstaltninger mindre (SWOV 2010). Dels baseres sortpletarbejde på en stadig mindre del af det reelle antal trafikulykker. Hvad skal tage over i stedet for det traditionelle sortpletarbejde?
Som et delprojekt under et forskningsprojekt, med det formål at udvikle en ikke-ulykkesbaseret metode til udpegning af risikolokaliteter på det sekundære 2-sporede vejnet i Danmark, analyseres hvilke vejkarakteristika, der er associeret med ulykkesforekomsten på det sekundære 2-sporede vejnet i Danmark.
Analysen er baseret på ulykkesdata fra perioden 2004 – 2011 samt data om et 180 km langt vejnet i Aalborg Kommune. De 180 km vej er fordelt på 145 strækninger, og for hver strækning findes data om årsdøgnstrafik, kørebanebredde, kantbanebredde, bredden af blød rabat, krydstæthed, adgangstæthed, tilstedeværelse af cykelsti samt data om omfanget af længdemarkering.
Analysen er foretaget som en Poisson regression med antal ulykker som afhængig variabel og strækningslængde som offset variabel, for at tage højde for strækningernes varierende længde. Resultaterne viser at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem ulykkestæthed og årsdøgnstrafik, krydstæthed samt adgangstæthed. Dertil konkluderes det at resultaterne for kørebanebredde samt omfanget af længdemarkering er interessante, og vil indgå i en lignende analyse af et større vejnet.
Original languageDanish
JournalDanish Journal of Transportation Research - Dansk tidskrift for transportforskning
Issue number2013
Number of pages14
ISSN1903-1092
Publication statusPublished - 2014
EventTrafikdage 2013 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
Duration: 26 Aug 201327 Aug 2013

Conference

ConferenceTrafikdage 2013
LocationAalborg Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period26/08/201327/08/2013

Cite this