Vejrdata til brug for eftervisning af krav vedr. dagslys i BR18: (Internt notat)

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Abstract

Til brug for be-regninger, der skal foretages for at eftervise overholdelse af Bygningsreglement 2018 (BR18), er der sammensat et datasæt for perioden 2001 - 2010 i Energy-Plus vejrdataformat (epw-format), som anvendes af hovedparten af de i dag til-gængelige programpakker til simulering af dagslys. Disse data skal således an-vendes til dokumentation af belysningsstyrkerne i et rum ud fra 300 lux-reglen beskrevet i BR18 med anvendelse af beregningsprincipper beskrevet i den euro-pæiske standard DS/EN 17037:2018 Dagslys i bygninger (Dansk Standard, 2018).
Original languageDanish
Publication date3 Apr 2019
Number of pages8
Project No.761106, 77067 Myndigheds-Klimafil til dagslys
Publication statusPublished - 3 Apr 2019

Cite this