Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg

Michael R. Rasmussen, Søren Thorndahl, Morten Grum, Sune Neve, Morten Borup

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Aflastninger af urenset spildevand forsaget af ekstreme regnhændelser med en kraftig påvirkning af vandmiljøet til følge kan formindskes. Dette kan ske ved udbygning af afløbssystem og spildevandsanlæg og/eller ved at optimere driften af de eksisterende systemer. Ved at måle den stedslige fordelte nedbør over byen og bruge denne viden til at lave en forudsigelse af tilstrømningen til nøglepunkter i spildevandssystemet muliggøres en bedre styring af afløbssystem og renseanlæg og derigennem reduceres den aflastede mænge.

Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. Der er i projektet opstillet en radarbaseret prognose for flow og/eller niveau ved et punkt i afløbssystemet i fem forskellige byer. Det er lykkes at prognosticer regn 1-2 timer frem ved brug af radar målingen og at prognosticer niveau og/eller flow en yderligger ½-1½ time frem i tiden ved brug af modeller for afløbssystemet. Projektet er i stor udstrækning gennemført ved sammenkobling af eksisterende teknologier. I fire af fem casestudier (Aalborg, Århus, Odense og Hvidovre) benyttes realtidsdata fra lokale vejrradarer (af DHI typen), mens der i den femte case (Holstebro) er benyttet historiske data fra DMI radaren på Rømø.

Radar baserede prognoser i spildevandssystemer har et stort potentiale i forhold til en optimeret udnyttelse af både afløbssystem og renseanlæg. Ved udnyttelse af potentialet opnås miljømæssige og rekreative forbedringer af vandkvalitet på en økonomisk fordelagtig måde.

Projektets hjemmeside findes på adressen www.regnradar.dk hvor der også er links til siderne med de prognoser der er opstillet under projektet:

radar prognoserne: www.vejrradar.dkflow og niveau prognoserne: http:\\star2.dk:24001.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøministeriet. By- og Landskabsstyrelsen
Number of pages94
Publication statusPublished - 2008

Cite this