Vejtrafikkens trængsels og CO2-problemer: en langsigtet og en kortsigtet løsning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikel skitseres til fremtidens vejsystem. På lang sigt foreslåes det at indrette vejtrafikken, så trafikanterne skal købe plads på vejen, før de kører ud - på samme måde som flyene tildeles en slot igennem luftrummet før afgang. På kort sigt anbefales et kilometerbaseret kørselsafgiftsystem, hvor prisen afhænger af køretøj, tid og sted. Det anbefales at supplere en kilometertakst med en startafgift for at tilskynde en overflytning fra bil til gang og cykel. Endelig anbefales det at lade en del af provenuet gå direkte til finansering af vejtrafiksektoren, hvorved sektoren kunne blive forbrugsfinanseret.
Original languageDanish
JournalTrafik og Veje
Issue number1
Pages (from-to)29-31
Publication statusPublished - Jan 2009

Cite this