Ventilationsforhold i nyere, naturligt ventilerede enfamiliehuse: Udarbejdet for Bygge- og Boligstyrelsen

Translated title of the contribution: Ventilation conditions in recent, naturally ventilated, detached houses

N.C. Bergsøe

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Rapporten beskriver en undersøgelse af ventilations- og fugtforholdene i naturligt ventilerede, fritliggende enfamiliehuse, opført efter 1982. I denne type af boliger anvendes typisk ventilationssystemer baseret på naturlig ventilation. Der er gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvori indgik mere end 2100 husstande, og der er foretaget målinger i ca. 150 beboede enfamiliehuse. I tilknytning til målingerne udfyldte beboerne et supplerende interviewskema. Adresserne på husene, der indgik i den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, er udtrukket fra Boligministeriets Bygnings- og Boligregister, BBR, som samtidig gav oplysninger om husenes størrelse og indretning og visse konstruktive forhold. Ventilations- og fugtmålinger i ca. 150 huse er foretaget med passiv måleteknik.
Translated title of the contributionVentilation conditions in recent, naturally ventilated, detached houses
Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages47
ISBN (Print)87-563-0866-3
Publication statusPublished - 1994
SeriesSBI-rapport
Number236
ISSN0573-9985

Cite this