Verdensudstillinger: Andersen og Jensen i Paris

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

110 Downloads (Pure)

Abstract

Verdensudstillinger. Andersen og Jensen i Paris
Det 19.århundredes hovedstad kaldte Walter Benjamin Paris, en katalysator og et ikon for moderniteten. Sådan fungerede byen også for mange nordiske kunstnere og forfattere. Artiklen fremdrager to prominente danske forfattere som eksempel på den europæiske interaktion, der havde Paris som centrum og dynamo: H. C. Andersen og Johannes V. Jensen. Andersen havde i 1861 proklameret den globale modernisering som ”Det nye Aarhundredes Musa”. ”Dryaden” (1868), et markant forsøg på at realisere programmet, har ramme i Verdensudstillingen i Paris1867. 30 år senere var Johannes V. Jensen flere gange reporter i Paris. ”Verdensudstillingen i Paris 1900” med dens prosalyriske manifest ”Maskinerne” er et hovedstykke i Den gotiske Renaissance (1901). Kort før havde han givet et fiktivt portræt af Paris som modernitetens ikon i ”Louison” fra Intermezzo (1899). Artiklen påviser, hvorledes ”Maskinerne” er et modsvar til poetikken i ”Det nye Aarhundredes Musa” og til Andersens poetiske beretning om verdensudstillingen 1867, mens ”Louison” rummer en kynisk-ironisk replik til Dryaden. Den analyserer en hidtil overset, højspændt intertekstuel dialog om moderniteten, dens muligheder og omkostninger.
World Expositions. Andersen and Jensen in Paris
Walter Benjamin saw Paris as the Capital of the 19th century, a catalyst and an icon of modernity. It did function in that way for many Nordic artists and writers. The article highlights two prominent Danish authors as examples of the European interaction with Paris as a centre and dynamo: Hans Christian Andersen and Johannes Vilhelm Jensen. Andersen had proclaimed the global modernization as “The Muse of the New Century” in 1861. The Dryad (1868), an ambitious attempt to realize this program, has the World Exposition in Paris in 1867 as its frame. 30 years later, Johannes V. Jensen visited Paris several times as a reporter. "The World Exposition in Paris in 1900", with its prose lyrical manifesto "The Machines", is a key piece in The Gothic Renaissance (1901). Shortly before that he had given a fictitious portrait of Paris as modernity's icon in the short story "Louison" from Intermezzo (1899). The article demonstrates how ”The Machines" constitutes a response to the poetics of "The Muse of New Century" and to Andersen's poetic report on the World Exposition in 1867, while "Louison" features a cynical-ironic remark to The Dryad. It analyzes a hitherto overlooked tense intertextual dialogue on modernity, its opportunities and costs.
Original languageDanish
Article number2
JournalEdda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
Volume105
Issue number2
Pages (from-to)129-146
Number of pages18
ISSN0013-0818
Publication statusPublished - 1 Jun 2018

Keywords

  • Intertextuality
  • Paris
  • Johannes Vilhelm Jensen
  • Hans Christian Andersen
  • Walter Benjamin
  • Scandinavia
  • Modernism
  • Modernity
  • Metropolis

Cite this