Videoanalyse af konflikter i kryds - eksempel fra Jammerbugt Kommune

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ofte bygger uheldsanalyser af kryds på ganske få uheld, hvilket gør det vanskeligt at finde mindre vejtekniske foranstaltninger, der kan forbedre sikkerheden. Derfor ses det ofte, at løsningsforslagene er af en mere generel karakter og medfører store ombygninger, der opgraderer krydset til en mere sikker krydstype. For at få et større indblik i trafiksikkerheden i to kryds med få registrerede uheld har Trafikforskningsgruppen og Jammerbugt Kommune foretaget konflikt- og adfærdsstudier ved hjælp af videoanalyseværktøjet RUBA (Road User Behaviour Analysis). Undersøgelserne viser, at datagrundlaget stiger betragteligt, og at der kan observeres sikkerhedsmæssige problemer, før de resulterer i uheld.
Original languageDanish
JournalTrafik & Veje
Issue number9
Pages (from-to)29-31
ISSN1903-7384
Publication statusPublished - 2017

Cite this