Virkelighedsfilosofi: Del I: Virkelighedskonstruktion

Jörg Zeller

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Bogens overvejelser søger at finde nye veje til en grundlæggende forståelse af menneskelig væren-til i en foranderlig verden af ting og hændelser. Vi forstår vores tilværelse, når det, der virker på os, og hvordan vi virker på det, giver mening og får værdi for os. Mening og værdi ved det, der findes og sker, er ikke givet på forhånd. Det er en eksistentiel opgave – for mennesker og andre bevidst-værende væsener – gennem egen aktivitet at gøre det, der findes og sker, menings- og værdifuldt.

Bogens første del handler om, hvordan en filosofi, der forstår sig selv som virkelighedskonstruktion, kan se ud. Bogens anden del fortsætter disse overvejelser mhp. spørgsmålet, hvilken logik en sådan filosofi ville kræve. Den handler derfor om virkelighedslogik.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Volume1
Edition1
Number of pages279
ISBN (Print)978-87-7112-591-7
Publication statusPublished - 2016

Cite this