Vurdering af indeklimaet i skoler - baseret på indeklimamålinger

Research output: Other contributionCommunication

233 Downloads (Pure)

Abstract

Dette notat og tilhørende excel-værktøj er et delprodukt tiltænkt at skulle
indgå i et større evalueringsværktøj til brug i forbindelse med Projektet ’Skolerenovering i en Helhed’.
Det tilhørende excel-værktøj kan rekvireres ved henvendelse til:
jam@sbi.aau.dk
Øvelsen, som dette notat vedrører, gik ud på at udvikle en metode til at vurdere
de forskellige målte indeklima-parametre fra mobile indeklima-sensorer
på en 5 trins skala fra -2 til 2, hvor 0 på skalaen er neutralt. Forslaget til vurderingen baserer sig på målte parametre, herunder CO2 koncentration, temperatur, relativ fugtighed og støj. Metoden er udtænkt til at skulle indgå i et
samlet evalueringsværktøj til brug i EUDP-projektet ’Skolerenovering i en
helhed’, men vil også kunne bruges separat. Notatet og excel-værktøjet tager
afsæt kontinuerlige indeklimamålinger, og hvordan disse kan bruges i
forbindelse med at evaluere indeklimaet i skolelokaler. Valg af metoden beskrives i første del af notatet og i anden del følger konkrete eksempler fra
projektet. Eksemplerne evaluerer indeklimaet i 4 testlokaler før og efter for
forskellige renoveringsinitiativer og ét referencelokale på Skovlundeskole
Nord.
Original languageDanish
Publication dateMay 2018
Number of pages54
Publication statusPublished - May 2018

Cite this