Vurdering af lodrette flytningsamplityder for maskinfundament: rapport nr 1

Lars Bødker

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  I forbindelse med et projekt vedrørende fundering af en ny trykkerimaskine ved COLOR PRINT i Vadum er Geoteknikgruppen ved AAU blevet kontaktet af Andreasen & Hvidberg K/S. Geoteknikgruppen er blevet anmodet om at vurdere størrelsesordenen af de lodrette flytningsamplituder, som brug af maskinen vil resultere i. Beregningsgrundlaget er udleveret af Andreasen & Hvidberg, og det består af en geoteknisk rapport udfærdiget af Andreasen & Hvidberg, samt oplysninger vedr. masse og dynamisk belastning af de enkelte sektioner af maskinen. Oplysningerne vedr. masse og belastning stammer fra producenten MAN Roland, Augsburg, Tyskland.
  Original languageDanish
  Place of PublicationAalborg
  PublisherGeoteknikgruppen, Institut for Vand, Jord og Miljøteknik, Aalborg Universitet
  Number of pages3
  Commissioning bodyAndreasen & Hvidberg K/S
  Publication statusPublished - 1997
  SeriesAAU Job
  Number9707

  Cite this