Animating Viborg - Viborg Kommunes Animationsstrategi 2018-2021

Projekter: ProjektRådgivende projekt

  • Viborg Kommune
  • The Animation Workshop, VIA UC

Beskrivelse

I Viborg Kommune ses animation og visuel formidling som et vækstpotentiale og et strategisk indsatsområde, hvilket er vedtaget af Byrådet for perioden 2014-2017 og 2018-2021. Som den eneste kommune i Danmark har vi en egentlig Animationsstrategi, der vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere.

Viborg Kommunes animationssatsning fokuseres indenfor 5 hovedområder,
- Undervisning og pædagogik, med fokus på integration af animation i undervisningen
- Sundhed med fokus på formidlingsfunktioner indenfor sundhedsområdet
- Teknik & Miljø med fokus på formidlingsfunktioner indenfor teknik – og miljøområdet
- Offentlig administration, med fokus på brug af animeret formidling i den offentlige forvaltning
- Kultur, med fokus på inddragelse af animation i kulturelle sammenhænge

Animationsstrategien har et skærpet fokus på at indhente viden om effekten af at bruge animation. Der er derfor nedsat et Advisory Board, som har til formål at bidrage med alsidige forskningsmæssige kompetencer, der på forskellig vis kan understøtte behovet for brede og varierede metodiske tilgange til afdækning af effekter.
Kort titelAnimating Viborg
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/201801/02/2021

    Forskningsområder

  • animation, formidling, communication, health literacy, digital literacy

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet
  • Viborg Kommune (leder)
  • The Animation Workshop, VIA UC (Projektpartner)
  • Aarhus Universitet
ID: 294254942