Find research publications from AAU

 1. 1960
 2. Published

  Før Ee bygger eget hus. / Ankerstjerne, P. (red.); Brixen, J. (red.).

  København : SBI forlag, 1960. 32 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 3. Published

  Kosten und Technik des Wärmschutzes im Bauwesen. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1960.

  Research output: Working paperResearch

 4. Published

  Luftvarmeanlæg for småhuse. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1960. 59 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 5. Published

  Lydisolation i boligbyggeri. / Ingerslev, F.; Kristensen, J.

  København : SBI forlag, 1960. 114 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 6. Published

  Maling af gamle vinduer : Forsøgsresultater og forslag til bedre og billigere behandling. / Hem Olsen, P.; Bredsdorff, P.

  København : SBI forlag, 1960.

  Research output: Working paperResearch

 7. Published

  Modstand i luftvarmekanaler. / Jenslev, K.; Korsgaard, V.; Lund Madsen, Th.

  København : SBI forlag, 1960.

  Research output: Working paperResearch

 8. Published

  Om rengøringsudgifter : Deres afhængighed af bygningens materialer og udformning. / Born, A.

  København : SBI forlag, 1960. 35 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 9. Published

  Principper for økonomisk varmeisolering. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1960.

  Research output: Working paperResearch

 10. Published

  Rapport over nuværende og fremtidigt sygehusbehov : Ribe amt. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1960. 85 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 11. Published

  Staldklimaforsøg med svin 1957-59. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1960. 60 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 12. Published

  Undersøgelser vedrørende ventilering af stalde 1953-1956. / Junge, H.R.; Wichmann Jørgensen, T.; Petersen, H.W.

  København : SBI forlag, 1960. 224 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 13. 1959
 14. Published

  Afløbsledninger og dræn. / Hyllested, O.

  København : SBI forlag, 1959. 22 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 15. Published

  Beregning af bærende konstruktioner ved hjælp af elektronisk cifferregnemaskine : 1. Plane konstruktioner sammensat af lige stænger. / Galløe, V.

  København : SBI forlag, 1959. 68 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 16. Published

  Beregning af bærende konstruktioner ved hjælp af elektroniske cifferregnemaskiner. / Galløe, V.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 17. Published

  Betons bestandighed i havvand - den historiske udvikling og den nuværende situation. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 18. Published

  Brandtekniske forsøg med entrédøre. / Hansen, G.; Winckelmann, H.

  København : SBI forlag, 1959. 18 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 19. Published

  Byggepriser på landsbyskoler. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1959. 44 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 20. Published

  Byggeri hele året 1 : Planlægning og materiel. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1959. 64 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 21. Published

  Byggeri hele året 2 : Arbejdets udførelse. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1959. 52 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 22. Published

  Centraliserede og decentraliserede varmtvandsforsyningsanlæg. / Ovesen, K.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 23. Published

  Det lille enfamiliehus : Planeksempler og vejledning i planudformning. / Dybroe, O.; Meyer, G.; Johannesen, O.; Petersson, M.W.

  København : SBI forlag, 1959. 152 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 24. Published

  Elektrisk lys i klasserum : Synsfunktion, belysning, anlæg. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1959. 56 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 25. Published

  Enfamiliehusets arbejdsplan : En vejledning for arkitekter og håndværksmestre. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1959. 16 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 26. Published

  Forsøg med en større centralvarmekedel i Stationsparken. / Olufsen, P.; Rasmussen, P.H.

  København : SBI forlag, 1959. 54 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 27. Published

  Fugt. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 28. Published

  Grus til betonstøbning. / Larsen, G.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 29. Published

  Jerndetektor lokaliserer armeringsjern i beton. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 30. Published

  Landbrugets byggeblade : Farestier 1. / Holmgaard Jensen, P.

  København : SBI forlag, 1959. 29 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 31. Published

  Metoder til bestemmelse af vands kalciumkarbonatopløsende evne. / Kjær, A.; Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 32. Published

  Modulprojektering : Foreløbig vejledning fra Statens Byggeforskningsinstituts modulkomite. / Frisendal, M.

  København : SBI forlag, 1959. 32 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 33. Published

  Om opskydning af klinkergulve. / Landbo, J.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 34. Published

  Petrografisk undersøgelse af betongrus : Hvorfor og hvordan. / Larsen, G.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 35. Published

  Petrografisk undersøgelse af danske kvartære grusaflejringer. / Søndergaard, B.

  København : SBI forlag, 1959. 74 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 36. Published

  Rapport over forsøg i L.A.B.'s parcelhusbebyggelse. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 37. Published

  Rumopvarmning med varmepumper. / Olufsen, P.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 38. Published

  Tørre byggemetoder : Oversigt over SBI's undersøgelser. / Munk Plum, N.; Galløe, V.I.; Jessing, J.

  København : SBI forlag, 1959.

  Research output: Working paperResearch

 39. Published

  Virkningen af byggetekniske fejl og mangler på vedligeholdelsesomkostningerne. / Allin, E.

  København : SBI forlag, 1959. 46 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 40. 1958
 41. Published

  Aktuelle pudsproblemer. / Saretok, V.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 42. Published

  Anlægsudgifter ved centraliserede og decentraliserede opvarmningsanlæg. / Engelsen, K.

  København : SBI forlag, 1958. 36 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 43. Published

  Arbejdstøj til regnvejr. / Wrist, N.O.; Kampmann, O.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 44. Published

  Betonstøbning om vinteren. / Nerenst, P; Rastrup, E; Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958. 92 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 45. Published

  Betænkning afgivet af boligforskningsudvalget om undersøgelser vedrørende boligens brugsværdi. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 56 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 46. Published

  Byggemyndighedernes pladskrav til enfamiliehuse : En sammenstilling. / Dybbroe, O.; Meyer, G.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 47. Published

  Concrete on the west coast of Jutland : Part II. Concrete durability. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958. 54 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 48. Published

  Concrete on the west coast of Jutland : Part I. Concrete technique. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958. 57 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 49. Published

  Dimensionering af skolemøbler. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 55 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 50. Published

  Durability and maintenance of concrete structures on Danish railways. / Jeppesen, A.

  København : SBI forlag, 1958. 75 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 51. Published

  Er vore centralvarmeanlæg overdimensionerede? Varmestrømme og temperaturforhold i plader med indstøbte varmerør. / Becher, P.; Olufsen, P.; Rasmussen, P.H.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 52. Published

  Evaluation of alkali reactions in concrete by the chemical test. / Haulund Christensen, K.E.

  København : SBI forlag, 1958. 58 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 53. Published

  Experiments on concrete bars : Freezing and thawing tests. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1958. 39 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 54. Published

  Flintforekomster i Danmark med særlig hensyntagen til flinttypernes petrografi. / Gry, H.; Søndergaard, B.

  København : SBI forlag, 1958. 63 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 55. Published

  Gulve direkte på jord. / Becher, P.; Petersen, H.

  København : SBI forlag, 1958. 20 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 56. Published

  Hvordan forbedres en stald? / Bredsdorff, P.; Holmgaard Jensen, P.; Petersen, H.W.

  København : SBI forlag, 1958. 56 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 57. Published

  Investigations of Danish aggregates at the Building Research Station Garston, England. / Jones, F.E.

  København : SBI forlag, 1958. 62 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 58. Published

  Isolering. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 59. Published

  Jernbetondæk i boligbyggeri. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 56 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 60. Published

  Kontorhuse - arealfordeling og priser. / Johansen, M.; Blach, K.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 61. Published

  Korrosionsproblemer i byggeriet. / Arup, H.H.

  København : SBI forlag, 1958. 24 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 62. Published

  Landbrugets byggeblade : Ventilering af stalde 1. / Junge, H.R.; Petersen, H.W.

  København : SBI forlag, 1958. 16 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 63. Published

  Landbrugets byggeblade : Mælkerum 1. / Junge, H.R.

  København : SBI forlag, 1958. 43 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 64. Published

  Lydregulering i klasserum. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 32 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 65. Published

  Lydtekniske målemetoder anvendt på byggematerialer. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 66. Published

  Normallyskasser af beton og plastic. / Lindholm, S.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 67. Published

  Normalrum og normalspændvidder for etageboligbyggeri. / Dalgas Rasmussen, A.; Vedel-Petersen, F.

  København : SBI forlag, 1958. 64 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 68. Published

  Om tegls frostfasthed : En litteraturgennemgang. / Jessing, J.; Nielsen, H.P.

  København : SBI forlag, 1958. 12 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 69. Published

  Orientering om spånpladers fremstilling og egenskaber samt undersøgelser over nogle muligheder for deres anvendelse i byggeriet. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 230 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 70. Published

  Overfalsede skabslåger, normalmål og normaldetaljer. / Ankerstjerne, P.; Brixen, J.

  København : SBI forlag, 1958. 16 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 71. Published

  Preliminary survey of alkali reactions in concrete. / Munk Plum, N.; Poulsen, E.; Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 72. Published

  Preparation of samples for microscopic investigation. / Poulsen, E.

  København : SBI forlag, 1958. 46 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 73. Published

  Problemer ved licitations- og udførelsesgrundlaget for beton- og jernbetonarbejder. / Larsen, R.A.

  København : SBI forlag, 1958. 18 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 74. Published

  Pudsfri beton. / Galløe, V.

  København : SBI forlag, 1958. 33 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 75. Published

  Report of chimney conference Copenhagen 1956. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 43 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 76. Published

  Skolegrunden. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 48 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 77. Published

  Strålingsbeskyttende beton. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1958. 18 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 78. Published

  The alkali content of Danish cements : A new Danish alkali-resistant cement. Methods for the determination of alkalies in aggregate and concrete. / Meyer, E.V.; Andersen, J.; Ditlevsen, L.

  København : SBI forlag, 1958. 21 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 79. Published

  Træskeletvæggen som ydervæg i lavt boligbyggeri. / Bryrup, J.

  København : SBI forlag, 1958. 107 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 80. Published

  Undersøgelse af skader i slaggebetonplader. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 81. Published

  Ventilation og opvarmning. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 33 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 82. Published

  Vinduer : Forbedring og vedligeholdelse. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1958. 16 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 83. Published

  Vinduesbeslag til normalvinduer af træ : Kommentarer og ændringsforslag. / Blach, K.; Brixen, J.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 84. Published

  Økonomi og stivhed af jernbetondæk. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1958.

  Research output: Working paperResearch

 85. 1957
 86. Published

  A classification of Danish flints etc.based on x-ray diffractometry. / Tovborg Jensen, A.; Wøhlk, C.J.; Drenck, K.; Krogh Andersen, E.

  København : SBI forlag, 1957. 37 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 87. Published

  Akustiske problemer i skolebygninger. / Ingerslev, F.; Petersen, J.; Kristensen, J.

  København : SBI forlag, 1957. 45 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 88. Published

  Alment om alkali reaktioner i beton. / Nerenst, P.

  København : SBI forlag, 1957. 47 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 89. Published

  Badeværelsets brug : En forundersøgelse. / Fink, D.; Glahn, B.

  København : SBI forlag, 1957.

  Research output: Working paperResearch

 90. Published

  Byggefejl : Billedsamling. / Lorentzen, B.T.

  København : SBI forlag, 1957. 20 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 91. Published

  Byggeriets modul-ABC. / Heiberg, E.

  København : SBI forlag, 1957. 23 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 92. Published

  Byg med plan : En artikelserie omkring BYGGEUGEN 57. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1957.

  Research output: Working paperResearch

 93. Published

  Concrete deterioration of a foundation. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1957.

  Research output: Working paperResearch

 94. Published

  El-installationer i boligbyggeri. / Justesen, H.

  København : SBI forlag, 1957. 25 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 95. Published

  Enklere skolevinduer af træ. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1957. 42 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 96. Published

  Fejl og mangler ved betonelementer i montagebyggeri. / Rambøll, B.J.

  København : SBI forlag, 1957. 24 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 97. Published

  Foreløbig oversigt over alkalireaktioner i beton i Danmark. / Munk Plum, N.; Poulsen, E.; Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1957.

  Research output: Working paperResearch

 98. Published

  Fugt og isolering. / Becher, P; Korsgaard, V.

  København : SBI forlag, 1957. 112 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 99. Published

  Hejset. / Hartoft-Nielsen, E.

  København : Erhvervs- og Boligstyrelsen, 1957. 18 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 100. Published

  Investigation of the effect of some pozzolans on alkali reactions in concrete. / Andreasen, A.H.M.; Haulund Christensen, K.E.; Bredsdorff, P.

  København : SBI forlag, 1957. 88 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 101. Published

  Klasserummet : Funktion og udformning. / Statens Byggeforskningsinstitut (Publisher).

  København : SBI forlag, 1957. 110 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 102. Published

  Korrosionsbeskyttelse : Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag. Forzinkning. / Blach, K.; Brixen, J.; Arup, H.

  København : SBI forlag, 1957.

  Research output: Working paperResearch

 103. Published

  Oversigtstidsplanen og skitsetidsplanen ved traditionelt etagebyggeri. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Publisher).

  København : SBI forlag, 1957. 16 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 104. Published

  Problemer vedrørende installation og drift af oliefyringsanlæg. / Juel Jørgensen, O.; Olsen, F.

  København : SBI forlag, 1957. 42 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch