Påvirkning af iltniveauet i vandløb fra oversvømmede enge om sommeren: Undersøgelse i Gravlev Ådal-Lindenborg Å

Iversen, N. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Period14 Jun 2006
Event typeConference
LocationSorø, Denmark