Alternative arenaer for en social indsats

Project Details

Description

Dette projekt havde til formål at undersøge den virkning, alternative arenaer kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration.

Konkret er der tale om musik-, kunst- og teaterprojekter, der har formået at tiltrække og fastholde den voksende gruppe af unge, der ofte ikke bliver positivt integreret i uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, forenings- og fritidslivet eller i bredere forstand samfundet.

Projektet har undersøgt, hvilke dannelsesmæssige, sociale, personlige og uddannelses-/arbejdsmæssige kompetencer, de udsatte unge udvikler på de alternative arenaer. Hvordan de unges deltagelse i de alternative arenaer hænger sammen med deres øvrige livssituation. Samt på hvilke måder, deres deltagelse på de alternative arenaer bidrager til de unges empowerment og oplevelser af succes?

Forskningsprojektet var finansieret af og fandt sted i samarbejde med Bikuben Fonden.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201430/06/2016