An improved mage - how housing estates in practice work to improve their reputation

  • Vestergaard, Hedvig (Project Manager)
  • Ærø, Thorkild (Project Applicant)
  • Haagerup, Christian Deichmann (Project Participant)

Project Details

Description

Sigtet er at give anvisninger på, hvordan man i praksis kan forbedre omdømmet i forbindelse med forbedringsindsatser i udsatte boligområder. Projektet vil have et kritisk fokus på, hvordan og med hvilke resultater imageforbedrende indsatser kan bruges set i relation til omkostningerne ved at gennemføre sådanne indsatser.

Projektet bygger på eksisterende dansk og europæisk forskning på området samt resultater fra en evaluering af indsatser i 100 boligområder, som støttes af Landsbyggefonden. Projektet opsamler og analysere best-practice i forhold til imageforbedrende aktiviteter. Cases vil bestå af 3-5 almene boligafdelinger, hvor der er gennemført forbedringsindsatser gennem en længere periode.

StatusFinished
Effective start/end date10/06/200928/02/2010

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • reputation
  • refurbishment
  • non-profit housing
  • social housing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.