Project Details

Description

Trinvis evaluering af forsøgsprojekter med indbygning af modulsystemer i tomme bygninger. Formålet med projekterne er at samtænke udfordringer
med tomme ejendomme og manglen på billige boliger i et integreret modulsystem. Evalueringen bygger på seks gennemgående evalueringstemaer som anvendes i modulforsøgenes enkelte byggefaser og i evalueringen på tværs af disse.

Evalueringen er udført for Bolig- og Planstyrelsen, tidl. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM), som var rekvirentens navn i begyndelsen af evalueringsopgaven.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2020