Invention og innovativ naturvidenskab på HTX

  Project Details

  Description

  AAU's forskeres rolle i projektet er at:
  1. Tilføre projektet konkrete værktøjer der kan systematisere og kvalificere lærernes observationer af hinandens undervisning med det sigte at gøre dem enkle, målbare og sammenlignelige.
  2. Indkredse og udpege succeskriterier for teknologiundervisningen, ud fra lærernes fremlæggelser af deres observationer og herudfra komme med forslag til udviklingsområder inden for områderne invention og innovativ naturvidenskab. Dette vil foregå i tæt dialog og samarbejde med projektleder fra Naturvidenskabernes Hus
  3. Hjælpe med at pege på ressourcepersoner der vil kunne tilføre og løfte projektet med relevant faglig viden inden for de foreslåede udviklingsområder.
  4. Indsamle data under lærernes afprøvning af de udvalgte under-visnings¬koncepter ved hjælp af fokusgruppeinterviews af hhv. elever, lærere og ledelse
  5. Evaluere og dokumentere processen: Analysere og vurdere projektets resultater, deltagernes refleksioner og de deraf afledte perspektiver (hvad har vi gjort, hvad kan gøres bedre, hvordan kan projektet bruges som model for fremtidige projekter etc.)
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200831/12/2010