Lokal bæredygtighed<em>-områdefornyelse og bæredygtige byområder</em>

  • Jensen, Jesper Ole (Project Participant)
  • Højgaard, Ellen (Project Participant)
  • Klint, Jacob (Project Participant)

Project Details

Description

 Projektets ide er at kortlægge og formidle eksisterende viden og skabe en kvalificeret debat om de forskellige virkemidler. Igennem projektet vil vi undersøge, hvilke redskaber, der kan bruges til at registrere miljømæssig bæredygtighed på områdeniveau.

 

Hvilke kortlægningsmetoder kan vi lade os inspirere af?Hvilke indsatsområder er effektive på dette niveau, og hvilke skal løses på andre måder?Er det en sag for de professionelle eller en sag for alle? Og hvordan skaber man lokalt engagement på disse områder?

Disse spørgsmål sættes til diskussion på en række udviklingsmøder med tre udvalgte fornyelsesprojekter på områdeniveau - Albertslund Syd, Sundholmsvejkvarteret og f.eks. Kulbanevej, som hver især er kendetegnet ved at være i forskellige stadier af fornyelsesprocessen: Albertslund Syd er i gang; Sundholmsvejkvarteret er netop blevet igangsat og Valby skal i gang med en bæredygtig bydelsplan, der vil indeholde beskrivelse af de forskellige indsatsområder, bl.a. Kulbanevej, der vil være et oplagt indsatsområde.

Fornyelsesprojekterne på områdeniveau bør ses som en del af den samlede kommunale strategi. Derfor vil det blive kortlagt, hvordan de lokale strategier kan underbygge kommunernes handlemuligheder i forhold til at opnå de ambitiøse mål, de har sat sig i forhold til CO2 og bæredygtighed.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200901/03/2010

Funding

  • <ingen navn>