Mere optimale rammebetingelser for personalepolitik i kommunerne / More optimal frame conditions for the development of personnel management in the municipalities

    Project Details

    Description

    Projektet analyserer i tre udvalgte kommuner, hvorledes de lovgivnings- og aftalebestemte rammebetingelser for udvikling af personalepolitik i kommunerne kan forbed-res af Kommunernes Landsforening og KTO i fællesskab. Afsluttet 2002 (Flemming Ibsen
    StatusFinished
    Effective start/end date31/12/200231/12/2002