Ny formulering af topologioptimeringsproblemer for gitterkonstruktioner med bibetingelser imod buling / New Formulation for Truss Topology Optimization Problems under Buckling Constraints

    Description

    Tidligere matematiske formuleringer af problemer vedrørende topologioptimering af gitterkonstruktioner med bibetingelser imod lokal bulingsinstabilitet har ofte givet anledning til uheldige fænomener såsom singulære optima og diskontinuiteter i visse gitterstængers instabilitets-længde. I dette arbejde præsenteres en ny formulering af topologioptimeringsproblemet, som ikke indeholder disse svagheder, og der fremvises en række numeriske eksempler, som viser at den ny fremgangsmåde er både hensigtsmæssig og effektiv. (Gengdong Cheng, Xu Guo, Niels Olhoff)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …