Analyse af de gældende regler om tilgængelighed i Bygningsreglementet

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

74 Downloads (Pure)

Abstract

Blandt arkitekter er der en udbredt opfattelse af, at hensynet til tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse udgør en begrænsning for arkitektens kreative frihed. Opfattelsen er bl.a. næret af, at Bygningsreglementet rummer en række detaljerede målkrav, som skal sikre tilgængeligheden i nyt byggeri.

Denne analyse konfronterer det dilemma, der kan være mellem Bygningsreglementets tilgængelighedskrav og et overordnet ønske om innovation i byggeriet. Spørgsmålet er: Hvordan kan Bygningsreglementet bidrage til en høj grad af tilgængelighed i nybyggeri, samtidig med at reglementet understøtter arkitektonisk nytænkning?

Analysen er baseret på en omfattende, ny empirisk viden om holdninger til og erfaringer med Bygningsreglementets tilgængelighedskrav, kombineret med resultater fra tidligere gennemførte forskningsprojekter.

Konklusionen er, at hvis Bygningsreglementet overgår fra de nuværende målkrav til nye, funktionsbaserede krav vedr. tilgængelighed, vil det kunne medvirke til at ansvarliggøre tegnestuerne i retning af på et tidligt tidspunkt i processen selv at tage stilling til, hvordan tilgængeligheden skal udformes i den specifikke sammenhæng.

Trafik og Byggestyrelsen har rekvireret rapporten som en del af SBi’s myndighedsopgaver inden for universelt design og tilgængelighed i satspuljeperioden 2014-2017.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSBi Forlag
Edition1. udg.
Number of pages86
ISBN (Electronic)978-87-563-1823-5
Commissioning bodyTrafik- og Byggestyrelsen
Publication statusPublished - 29 Dec 2016
SeriesSBI
Number2016:31

Cite this