Brandteknisk Dimensionering: en indstilling om indarbejdning af brandtekniske dimensioneringsmetoder i DIF's konstruktionsnormer

Bent Erik Carlsen, Bjarne Chr. Jensen, Frits Bolonius Olesen, Erik Pedersen

  Research output: Book/ReportReportCommunication

  260 Downloads (Pure)

  Abstract

  Indholdet af nærværende rapport, er identisk med den indstilling, som pr. 1. september 1977 er afgivet til Dansk Ingeniør-forening, Normstyrelsen, af det i forsommeren 1976 nedsatte udvalg vedrørende brandteknisk dimensionering.

  Indstillingen, hvis primære formål har været at give Normstyrelsen et grundlag for at vurdere, om - og i givet fald hvordan - brandteknisk dimensionering af bærende konstruktioner vil kunne indføres i DIF's konstruktionsnormer, indeholder et skitseforslag til, efter hvilke principper dette vil kunne gøres. Men derudover har udvalget i fire dataoplæg (rapportens bilag 1-4) konkretiseret sine overvejelser om, hvordan principforslaget kan realiseres igennem en række tilføjelser til normerne DS 410 - DS 413.

  Rapporten udgives, fordi såvel Normstyrelsen som udvalgets medlemmer finder det væsentligt at få skitsen præsenteret for så brede kredse af fagfæller som muligt og få principforslaget debatteret og kritiseret ud fra så mange synsvinkler som muligt på et tidligt stadium af det normarbejde, som efter udvalgets indstilling bør iværksættes på dette område.
  Original languageDanish
  Place of PublicationAalborg
  PublisherDansk Ingeniørforening, DIF.
  Number of pages33
  Publication statusPublished - 1977

  Cite this

  Carlsen, B. E., Jensen, B. C., Olesen, F. B., & Pedersen, E. (1977). Brandteknisk Dimensionering: en indstilling om indarbejdning af brandtekniske dimensioneringsmetoder i DIF's konstruktionsnormer. Dansk Ingeniørforening, DIF.