Gadeidræt i folkeskolen

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Gadeidræt i idrætsundervisningen

I gadeidræt vægtes det æstetiske, de individuelle færdigheder og de gode tricks højere end kampen mod andre og det at vinde. Dermed repræsenterer gadeidræt en alternativ tilgang til idræt, end mange af de etablere, klassiske former for holdidræt, og kan måske stimulere og aktivere andre elevgrupper, end dem der normalt er aktive i idrætstimerne Om ikke andet, så fordi gadeidræt i idrætsundervisningen kan bidrage med variation og anderledes udfordringer.
Med udgangspunkt i DGI Street Attack Tour 2019, hvor udskolingselever i udvalgte kommuner blev inviteret til at afprøve forskellige former for gadeidræt, er der blevet spurgt ind til elevernes interesse i gadeidræt, samt hvorvidt de kunne tænke sig at have inddrage eksempler på gadeidræt i deres ordinære idrætsundervisning. I alt 20 udskolingselever (10 drenge; 10 piger) blev interviewet ugen efter at de aktivt havde deltaget i DGIs Street Attack Tour, hvor de havde afprøvet mindst to forskellige former for gadeidræt. Efterfølgende blev interviewene transskriberet og analyseret tematisk.
Selvom enkelte elever gav udtryk for at de gerne ville fortsætte med at dyrke gadeidræt, var den generelle holdning, at det havde været sjovt at prøve nogle former for gadeidræt, men at elevernes interesse for gadeidræt i udskolingen ikke var specielt stor ift. selv at skulle begynde at dyrke den form for idræt. Størsteparten af eleverne ønskede at dyrke idræt og sport i allerede etablerede foreninger. Dog var der enighed om at det ville være ønskværdigt, hvis gadeidrætsaktiviteter, så som fx parkour, streetbasket eller panna blev en del af deres almindelige idrætsundervisning.
Med udgangspunkt i en fælles diskussion af gadeidrættens værdier og tilbud ift. den undervisning, der almindeligvis praktiseres i idræt i folkeskole, vil muligheder og barriere for at implementere gadeidræt i den almene idrætsundervisning blive diskuteret. Konkrete forslag til gadeidrætsaktiviteter ’i gymnastikhallen’ vil blive præsenteret.


Original languageDanish
Publication date14 Nov 2019
Publication statusPublished - 14 Nov 2019
EventBRIDGING - Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk netværk - Vejen Idrætscenter, Vejen, Denmark
Duration: 14 Nov 201914 Nov 2019
Conference number: 3

Conference

ConferenceBRIDGING - Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk netværk
Number3
LocationVejen Idrætscenter
CountryDenmark
CityVejen
Period14/11/201914/11/2019

Cite this

Østergaard, L. D. (2019). Gadeidræt i folkeskolen. Abstract from BRIDGING - Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk netværk, Vejen, Denmark.