Hydraulik og måleusikkerhed: ved Struers flowmonitor for afløbssystemer

Research output: Working paperResearchpeer-review

207 Downloads (Pure)

Abstract

Flowmonitorens transducer skal placeres i bunden af afløbsledningen og indeholder en akustisk hastighedsmåler samt en trykmåler, se figur nr. 1. Flowmonitorens måleprincip baserer sig på måling af en karakteristisk hastighed i måletværsnittet samt måling af vanddybden. Ud fra en omregning baseret på en kalibreringm bestemmes herefter tværsnittets middelhastighed, eller med andre ord, den målte hastighed multipliceres med en profilfaktor og man får middelhastigheden. Vanddybden bestemmes ved måling af trykket og tværsnitsarealet herefter ud fra kendskab til afløbsledningens geometri.
Original languageDanish
Pages1-10
Number of pages10
Publication statusPublished - Dec 1989

Cite this