Kaj Munk - Manden og værket

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Kaj Munk er en central person i det kulturelle og politiske landskab i Danmark i 1930’erne og frem til mordet i januar 1944.

Få har som han delt danskerne i det 20. århundrede, både i sin levetid og efter sin død. Eksempelvis blev han på den ene side kaldt ’charlatan’ af Christian Reventlow, og på den anden side skrev Tom Kristensen:

Midt i en Tid, hvor næsten alle danske Kunstnere var afkristnede, opstod der en Præst med digteriske Evner, der nærmede sig det geniale, og erobrede den danske Skueplads med en Anakronismes Voldsomhed. Han virkede splittet, for han var baade kristen og moderne og diktatorvenlig og national, ligesom han både var Præst og Journalist og Digter […].

I dag tænker vi ofte kun på Kaj Munk som dramatiker og modstandsikon, men han var også meget andet: Lyriker, præst, samfundsdebattør m.m.

Denne bog forsøger at tegne et bredt billede af Kaj Munk, og gør det dels ved korte introduktioner og dels ved Kaj Munks egne tekster. Introduktionerne er skrevet af forskere, der har arbejdet med Kaj Munk. Målet er at give læseren indblik i Kaj Munks værk og dermed indirekte også i hans samtid.
Original languageDanish
PublisherNyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Number of pages357
ISBN (Print)978-87-17-04453-1
Publication statusPublished - Jun 2015

Cite this