Revisionsprocessen efter clarity standarderne

Lars Kiertzner

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Nærværende bog omhandler revisionsprocessen som det ene hovedemne. Generelt er bogen baseret på clarity versionerne af processtandarderne RS 315, RS 330 og RS 500, der forventeligt træder i kraft for revision af regnskaber, der afsluttes 15.12. 2010 eller senere.

  Der indledes med en kort introduktion til standardsystemet i kapitel 1, herunder til clarity projektet og dermed til erstatningen af de gældende RS om revision med en helt ny og gennemarbejdet generation. I kapitel 2 præsenteres nyskabelserne i de tre processtandarder i forhold til den tidligere regulering i danske revisionsvejledninger.  Kapitel 3 og 4 analyserer revisionsprocessen i dybden, mens kapitel 5 diskuterer tilpasningen af revisionsprocessen i en mindre revisionsopgave, der stadig er den typiske danske sammenhæng.

  I kapitel 6 behandles bogens andet hovedemne i form af et udblik på ændringerne i de øvrige clarity standarder. Fokus er på de mest centrale nyskabelser, hvoraf en del er direkte afledt af processtandarderne.

  Er processtandarderne "monsterstandarder"? Til dels ja i en mindre revision; men et centralt budskab i bogen er, at det trods alt er muligt at komme igennem processen uden alt for stort besvær.  

  Generelt går udviklingen på revisionsområdet hurtigt. Derfor understreges det, at redaktionen er afsluttet den 31. januar 2010. Således vides det ikke præcist, i hvilket omfang fravalgsmuligheden fra revisionspligten udvides. Det er antaget, at denne udstrækkes til hele regnskabsklasse B, dog således, at de største B-virksomheder skal lade deres regnskab underkaste udvidet gennemgang, hvis de fravælger revision. Hertil er REVU ikke færdig med clarity standarderne. De allerfleste (34 af 37) er dog udsendt i høringsudkast, og resten meget tæt på, hvorfor det anses for uproblematisk af lægge dem til grund i bogen.

   

  Original languageDanish
  PublisherKarnov Group
  Edition1
  Number of pages229
  ISBN (Print)978-87-619-2799-6
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this