Vejledning i projektering af ventilationsrum

Translated title of the contribution: Instruction for planning of rooms for air conditioners

J. Dinesen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Dette notat, som udgør et delresultat af SBI-projektet "Drift af klimatekniske installationer", er en vejledning i projektering af teknikrum for ventilationsanlæg. Formålet med vejledningen er at få disse rum dimensioneret, placeret og indrettet på en sådan måde, at der opnås de bedst mulige forhold for ventilationsanlæggenes drift og vedligeholdelse. Baggrunden for notatet findes i SBI-notat 76: "Drift af klimatekniske installationer - hovedproblemer og forskningsbehov", idet dette notat konkluderer, at teknikrums plads- og afstandsforhold er et af hovedproblemerne for vvs-anlægs drift og vedligeholdelse. Vejledningens dimensioneringsforslag er baseret på et omfattende erfaringsmateriale, som er indsamlet dels af det rådgivende ingeniørfirma Crone & Koch, dels i forbindelse med det arbejde, der udføres af Byggeriets Indeklima Målestation (BIM). Ved bearbejdningen af materialet har civilingeniør Keld Juncker, Crone & Koch ydet værdifuld bistand.
  Translated title of the contributionInstruction for planning of rooms for air conditioners
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 1979
  SeriesSBI-notat
  Number100

  Cite this